Huskurage införs i fler områden i Gävle

Nu införs den våldsförebyggande metoden Huskurage på Söder, Kristinaplan, Hemsta och Sörby. Under juni finns huskurageambassadörer i områdena för att berätta mer om metoden som handlar om att få fler grannar att agera vid oro för hot, våld eller övergrepp i hemmet.

Huskurage i Gävle är ett samarbete mellan Gävle kommun, Polisen, Medborgarskolan, Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna som en del i det förebyggande arbetet för att minska våld i nära relation och öka tryggheten i hemmet. Metoden går ut på att grannar ska reagera när de är oroliga för att någon utsätts för våld eller övergrepp.

Våld i nära relationer är vanligare än många tror och det mesta av våldet förekommer i hemmet. Genom Huskurage vill vi uppmuntra fler att reagera och agera om man tror att någon utsätts för våld. Det handlar om att ge ökad kunskap om våldet och verktyg att agera, säger Cecilia Vågberg, strateg, enheten social hållbarhet, Gävle kommun.

Genom att knacka på, antingen själv eller tillsammans med andra, eller ringa polisen kan man stoppa ett eventuellt pågående övergrepp. Det går att agera anonymt, och på distans, genom att till exempel kontakta myndigheter.

Om man är orolig för sin egen säkerhet, finns fler sätt att agera än att själv knacka på. Tala med fler grannar och hjälpas åt, ringa polis eller socialtjänst. Huskurage uppmanar inte till konfrontation, utan till ett medmänskligt agerande, säger Måns Jennehag, kommunpolis i Gävle.

Huskurage är sedan tidigare infört i Brynäs, Andersberg, Sätra, Gävle strand, Öster och på Nordost. Nu införs det även på Söder, Kristinaplan, Hemsta och Sörby.

Att det är just i de här områdena som vi inför Huskurage beror inte på att vi tror att övergrepp eller våld i hemmet är vanligare här än på andra platser. Vi betar av område för område, stadsdel för stadsdel i Gävle. Det är ett stort arbete som tar tid att genomföra, säger Cecilia Vågberg.

Information om Huskurage har gått ut i områdena och den 15 juni genomförs ett webbinarium där man tar upp de mest vanliga frågorna om Huskurage som metod. Under juni finns dessutom de nya huskurageambassadörerna på plats i områdena för att prata om Huskurage och dela ut informationsmaterial och Huskurageboken.

Huskurageambassadörerna har nyligen utbildats om bland annat våld i nära relation, vad våld är och metoden Huskurage för att kunna ha en direktdialog med boende i områdena.

Förra måndagen var de ute för första gången och pratade med totalt 230 personer på tre timmar, så våra ambassadörer kommer ha en stor betydelse i arbetet att sprida Huskurage, säger Emma Johansson, verksamhetsansvarig Medborgarskolan.

Mer information: www.gavle.se/huskurage