Värdegrund och visioner

Här kan du ta del av Gävle kommuns värdegrund och vision inför framtiden.