Avfall och återvinning inom förskola och skola

Här hittar du information om hur Gästrike återvinnare arbetar med studiebesök inom avfall och återvinning för att öka kunskapen hos elever i förskolor och skolor.

Om studiebesöket

Gästrike återvinnare sprider kunskap om avfallshantering och uppmuntrar barn och elever att leva mer miljövänligt. Miljöpedagogerna gör besök på förskolor, grundskolor och gymnasium.
Innehållet på lektionerna anpassas utifrån behov. Informationen mot skolor är direkt kopplad till målen i läroplanen.

Det finns också möjlighet att boka studiebesök på en återvinningscentral (från årskurs 1) eller hos EKOGAS biogasanläggning i Forsbacka (från årskurs 7).

Studiebesöken är mycket populära och leder ofta till många nyfikna frågor. Boka studiebesök eller ett besök av miljöpedagog.

Förskola

Under besöket berättar miljöpedagogerna om deras sopbilar, varför man inte ska slänga skräp på marken och hur sopor ska återvinnas. Besöket innehåller lek, rörelse och bland annat avfallssortering. Syftet med besöket är att lära barnen hur vi kan bidra till en värld som räcker längre.

Tid: Cirka 45 min

Max antal barn per grupp: 15 stycken

Ålder: 4-6 år

Årskurs 1-3

Under besöket berättar Gästrike återvinnare om deras verksamhet, om nedskräpning i allmänhet och hur sopor ska återvinnas. Lektionen innehåller 1–2 praktiska övningar som är
kopplade till avfallssortering. Syftet med besöket är att skapa förståelse för begreppet materialåtervinning, varför det är viktigt att återvinna och att eleverna själva får bidra till en
hållbar utveckling genom sopsortering.

Tid: ca 45-60 min

Max antal elever per besök: 30 stycken

Årskurs 4-6

Under besöket berättar Gästrike återvinnare om sin verksamhet, vad som händer med avfall när det återvinns och hur viktigt det är att sortera ut matavfall. Lektionen tar upp
avfallstrappan som visar hur miljön påverkas olika beroende på hur vi hanterar avfall. Syftet med lektionen är att förstå vad som händer med hushållsavfall, varför det är viktigt med materialåtervinning och hur miljön påverkas när vi hanterar avfall på olika sätt.

Tid: Ca 60 min

Max antal elever per besök: 30 stycken

Årskurs 7-9

Under besöket berättar Gästrike återvinnare om sin verksamhet och hur viktigt det är att sortera ut matavfall för att bidra till ett regionalt kretslopp. Lektionen tar upp avfallstrappan
som visar hur miljön påverkas av hur vi hanterar avfall på olika sätt. Innehållet omfattas också av en omvärldsblick för att se hur avfall hantera på olika ställen i världen. Syftet med lektionen är att göra eleverna medvetna om hur deras val i vardagen kan påverka miljön genom hållbar konsumtion.

Vid intresse finns det möjlighet att få en introduktion av Hållbarhetsveckan i samband med besöket. Det finns möjlighet till att få lektionen live via programmen Teams eller Zoom.

Tid: Ca 60-80 min

Max antal elever per besök: 30 stycken

Gymnasiet

Lektionen innehåller diskussioner om ekologiska fotavtryck och avfallstrappan som visar hur miljön påverkas av hur vi hanterar avfall på olika sätt. Det ges också en global utblick hur
avfall hanteras på olika ställen i världen. Vid intresse finns det möjlighet att få en introduktion av Hållbarhetsveckan i samband med besöket. Syftet är att göra eleverna medvetna om hur
de kan bidra till en hållbar utveckling. Det finns möjlighet till att få lektionen live via programmen Teams eller Zoom.

Tid: Ca 60-80 min

Studiebesök på återvinningscentral

Under besöket berättar Gästrike återvinnare om sin verksamhet. Därefter ges en rundtur på återvinningscentralen där det tittas på vilka fraktioner som samlas in och hur de återvinns.
Det förs också dialog om hur elevernas livsstil hänger ihop med hållbar utveckling, avfall och miljö. Studiebesöket sker utomhus så välj kläder efter väder. Syftet är att skapa förståelse för vad som händer med avfall som lämnas in på en återvinningscentral.

Tid: ca 60 min

Max antal elever per besök: 20 stycken

Ålder: Från årskurs 1

Studiebesök på EKOGAS biogasanläggning i Forsbacka

Syftet med studiebesöket är att öka kunskapen om vikten av att sortera ut matavfall och hur det kan bli till ett av världens renaste drivmedel – biogas. Eleverna får lära sig om
människans påverkan på miljön. De lär sig också om EKOGAS och får också gå runt på biogasanläggningen för att se hur den fungerar. Studiebesöket sker utomhus så välj kläder
efter väder. Skolan ansvarar för transport av eleverna till och från EKOGAS i Forsbacka.

Tid: ca 80 min

Max antal elever per besök: 15 stycken

Ålder: årskurs 7 – gymnasiet