Brottsförebyggarna i Gävle, BIG

BIG är en stödfunktion för de som jobbar med barn och ungdomar 0-18 år. Målet är att barn och ungdomar ska känna sig trygga och bli sedda, vilket kan förhindra utanförskap, drogmissbruk eller kriminalitet.

Om BIG

BIGs roll är i första hand att stödja vuxna som i olika sammanhang möter barn och ungdomar. Vi hjälper vuxna att utveckla och stärka sin kompetens och medverkar till att skapa arenor för samarbete. Big agerar som stöd till ordinarie verksamhet när de genomför olika insatser.

I arbetet är det viktigt att det finns olika mötesplatser där det går att bygga positiva relationer med vuxna och jämnåriga. Därför samarbetar de med föräldrar, personal i förskola och skola, fritidsgårdar, polisen, socialtjänsten, idrottsledare, vuxenvandrargrupper med flera.

Det övergripande målet är att tillgodose barn och ungdomars behov av att bli sedda, hörda och bekräftade, men också deras möjlighet att få finnas i ett sammanhang och möta gränser. Det i sin tur leder till bättre resultat i skolan, både när det gäller kunskaper, värdegrund och att utvecklas till en trygg människa.

BIG är en del av vårt brottsförebyggande arbete och de som arbetar på BIG är anställda av Gävle kommun.

Gävlemodellen

BIG har tillsammans med Utbildning Gävle och Högskola i Gävle tagit fram Gävlemodellen, som är en insats mot mobbning. Gävles skolor arbetar med trygghet i skolan utifrån Gävlemodellen, som utgår från svenska forskningsresultat, skolans styrdokument samt den egna skolans förutsättningar och aktuella behov.

Läs mer om hur vi använder Gävlemodellen i vårt trygghetsarbete

Du som vill ha mer information om Gävlemodellen och få tillgång till material är välkommen att höra av dig till anna-karin.eriksson@gavle.se.

Utbildningar

BIG anordnar utbildningar för skolor, fritidsgårdar samt föräldrar. Här hittar du information om vilka utbildningar som finns.

Bli vuxenvandrare

Att vuxenvandra innebär att du är ute och går där det finns ungdomar på kvällar och nätter. Att du lyssnar, stöttar och är en vuxen förebild. Vuxenvandring skapar en tryggare och lugnare miljö.

Läs mer om vuxenvandring och hur du gör för att bli en vuxenvandrare.

Kontakta BIG

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 026-17 80 00
E-post: big@gavle.se