Cykelplan 2020

I vår cykelplan kan du läsa om hur vi arbetar med cykelfrågor. Du kan också se kartor över framtida utveckling av cykelvägnätet.

Läs cykelplanen

Det här innehåller planen

Cykelplanen består två delar:

  • Den första delen beskriver övergripande hur vi som kommun ska arbeta med cykelfrågor och hur arbetet ska prioriteras.
  • Den andra delen är en bilaga med kartor över alla kommunens tätorter och glesbygdsområden. Den här delen är ett mer levande material som kommer att revideras löpande.