Port Mate

Här kan du ta del av information kring EU-projektet Port Mate.

                   

Projektet Port Mates aktiviteter och investeringar bidrar till Central Baltic-programmets indikator: antal små hamnar med förbättrad service.

Partners

  • Satakunta University of Applied Sciences (Finland) – lead partner
  • Raumo (Finland)
  • Sottunga (Åland)
  • Kökar Havspaviljong (Åland)
  • Gävle (Sverige)
  • Söderhamn (Sverige)

Budget och medfinansiering

Total 2 727 225 €, varav EU: 2 045 419 €.
Gävle 465 255 €, varav EU (75 %): 348 941 € egen finansiering (25 %): 116 314 €.

Projekttid

November 2016 – oktober 2019

Bakgrund

Utmaningarna för små hamnar (gästhamnar) i Central Baltic-området är likartade, nämligen:

  • begränsningar i tillgänglighet, hur navigerar man säkert till och från hamnar i alla typer av väder samt ligger tryggt under tiden på plats.
  • behov av investeringar i infrastruktur för ökad service för gäster (vatten och sanitet, avfallshantering, wifi, webcams, informationstavlor…).
  • brist på information och marknadsföring för såväl lokala båtägare som turister/besökare.

Syfte, mål och aktiviteter

Projektet Port Mates aktiviteter och investeringar bidrar till Central Baltic-programmets indikator: antal små hamnar med förbättrad service.

Projektet kommer att undersöka förutsättningar, samla in goda exempel (inom partnerskapet samt från framgångsrika externa aktörer) och utbyta erfarenheter om säkerhet och tillgänglighet, investeringar för ökad service samt information och marknadsföring. Utifrån detta kommer en handlingsplan tas fram för respektive hamn med plan för investeringar och lokal information samt en gemensam handlingsplan för information och marknadsföring.

Genomförande av handlingsplaner (inklusive investeringar) sker inom ramen för projektet och erfarenheter samlas i en ”Guide för små hamnar i Central Baltic-området”. För Gävles del handlar det om att utveckla säkerhet, investera i service samt förbättra marknadsföring för att bidra till ett ökat antal besökare i Gävle gästhamn samt Furuviks- och Axmar bryggas gästhamn.

Ta del av mer information och resultat från projektet Port Mate.