Kulturtrappan

Kulturtrappan är vår kulturgaranti för barn och unga. Kulturgarantin gäller för samtliga skolor i Gävle kommun från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder även kulturaktiviteter till förskolan och gymnasieskolan.

Barn och unga möter professionell konst och kultur

Vi arbetar med kultur i skolan efter en modell som heter Kulturtrappan, en garanti för att alla barn och unga i Gävle ska få möta professionell kultur två gånger per läsår under sin skoltid.

Kulturtrappan ger barn och ungdomar möjligheter till eget skapande och upplevelser, nya intryck och uttryck. Konst och kultur vidgar perspektiven och ger ökad förståelse för världen vi lever i. Modellen ger också tillfällen att upptäcka nya intressen.

Kulturtrappan omfattar områdena dans, musik, konst, teater, film, läsning och kulturarv. Elever kan exempelvis besöka kommunens kulturinstitutioner, uppleva teater och film eller delta i kreativa aktiviteter som skrivarverkstäder, cirkusövningar och filmskapande tillsammans med professionella kulturutövare.

Kulturavdelningarna, Livsmiljö Gävle, ansvarar för att planera kulturaktiviteterna och Utbildning Gävle ansvarar för att barnen i kommunens skolor deltar i upplevelserna.

Alla barns rätt och möjlighet till konst och kultur

Kulturtrappan finns för att uppfylla alla barns rätt till kultur enligt FN:s Barnkonvention som sedan 2020 är svensk lag. Kulturtrappan uppfyller även mål som finns i läroplaner, Gävle kommuns kulturpolitiska program samt de regionala och nationella kulturpolitiska målen.

Kulturpolitikens mål är att ge alla barn möjligheter att ta del av konst och kultur. Den pedagogiska verksamheten är prioriterad. Kulturen integreras i den ordinarie undervisningen och går hand i hand med förskolans och skolans utvecklingsområden. Kulturinstitutionerna och utbildningssektorn inom Gävle kommun arbetar tillsammans med utveckling av kulturpedagogiken i Kulturtrappan.

Hållbar kulturupplevelse

För alla barn och unga i kommunen ska kunna ta del av Kulturtrappan erbjuds möjlighet att boka buss.

Vi strävar efter att minska belastningen på miljön genom mer hållbara transporter. Därför finns alternativet för grundskolor att låna cyklar för att ta sig till kulturupplevelse inom Kulturtrappan.

Bokning av kulturupplevelser

Här hittar du som pedagog aktuellt program samt e-tjänst för bokning.

Kulturtrappan galleri