Trossen
Ett koncept för samverkan mellan skolan och arbetslivet