Låna in böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek

Du kan få hjälp av biblioteket att låna in böcker och tidskriftsartiklar från bibliotek utanför HelGe samarbetet via fjärrlån.

Låna in via fjärrlån

Du som vill låna in böcker och tidskriftsartiklar via fjärrlån ska vara registrerad låntagare på Gävle bibliotek. Om boken finns tillgänglig tar det cirka 10 dagar att få din bok levererad till biblioteket. Biblioteket kontaktar dig när din beställning finns att hämta.

Du skickar in din beställning via e-tjänst.

Det här är fjärrlån

Till fjärrlån räknas böcker och tidskriftsartiklar som inte finns på något av HelGe-biblioteken. Att låna in via fjärrlån inom Sverige är gratis, med undantag av artikelbeställningar (40 kronor inklusive porto). Artikelbeställningar innefattar tidnings- och tidskriftsartiklar, forskningsartiklar, noter, kopior ur en bok och skannat material överförda till en cd-skiva. Lån från övriga länder faktureras utifrån den kostnad som biblioteket får i samband med lånet. Du som gör en artikelbeställning betalar din beställning vid reservationstillfället.

Om du råkat ha sönder eller tappat bort fjärrlånade böcker blir du ersättningsskyldig med den kostnad som biblioteket faktureras av utlånande bibliotek.

Det här kan du låna in

  •  böcker och tidskriftsartiklar.

Det här kan du inte låna in

  • böcker som finns på något av HelGe-biblioteken
  • referenslitteratur
  • kurslitteratur
  • tidskrifter
  • filmer
  • CD-skivor.