Det här kan du göra på biblioteket

På biblioteket kan du bland annat skaffa ett bibliotekskort, låna en dator och få hjälp att låna in böcker och tidskriftsartiklar från andra bibliotek via fjärrlån.