Kostnad för att hyra en idrottshall/idrottsanläggning

Här hittar du information om vad det kostar att hyra våra idrottshallar och idrottsanläggningar.

Liten idrottshall

Kostnaden gäller

 • Fridhemsskolans idrottshall
 • Gavlehovshallen lilla nova
 • Hagaströmsskolans idrottshall
 • Hedesunda skola idrottshall
 • Hedesunda IP gruppträningslokal
 • Lillhagsskolans idrottshall 1
 • Lillhagsskolans idrottshall 2
 • Milboskolans idrottshall
 • Norra gymnastikhuset lilla idrottshallen
 • Norra gymnastikhuset mellan idrottshallen
 • Polhemsskolans lilla idrottshall
 • Solängsskolans idrottshall 1
 • Solängsskolans idrottshall 2
 • Träffen lilla idrottshall
 • Ulvsäterskolans idrottshall
 • Valbo sportcentrum aktivitetssal
 • Vikingaskolans idrottshall
 • Vårdskolans idrottshall
 • Ytterharnäs skola idrottshall

Ungdom 64 kronor/timme

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär 64 kronor/timme

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen 227 kronor/timme

Avser en seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal 332 kronor/timme

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern 363 kronor/timme

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

Mellanstor idrottshall

Kostnaden gäller

 • Borgarskolans idrottshall
 • Brynässkolans idrottshall
 • Norra Gymnastikhuset stora idrottshallen
 • Sörbyskolans idrottshall

Ungdom 119 kronor/timme

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär 119 kronor/timme

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen 416 kronor/timme

Avser seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal 608 kronor/timme

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern 722 kronor/timme

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

Stor idrottshall

Kostnaden gäller

 • Gavlehovshallen Novahallen
 • Gavlehovshallen Alfahallen
 • Andersbergsskolans idrottshall
 • Bergby idrottshall
 • Forsbacka skolas idrottshall
 • Hemlingborgs skolas idrottshall
 • Ludvigsbergsskolans idrottshall
 • Nynäs IP idrottshall
 • Polhemsskolans idrottshall
 • Sjöängsskolans idrottshall
 • Staffansskolans idrottshall
 • Stigslundsskolans idrottshall
 • Testebovallens idrottshall
 • Träffen stora idrottshallen
 • Valbo Sportcentrum idrottshall
 • Vallbackskolans idrottshall

Ungdom 140 kronor/timme

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär 140 kronor/timme

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen 489 kronor/timme

Avser seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal 718 kronor/timme

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern 816 kronor/timme

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

Friidrottsarena

 • Gavlehovshallen, Omegahallen
 • Gunderhäggstadion

Max 30 personer får delta per bokad del av arenan. Delarna nedan betyder 1/3 = en tredjedel, 2/3 = två tredjedelar.

Ungdom

1/3 av arenan 140 kronor/timme, hela arenan 420 kronor/timme.

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär

1/3 av arenan 140 kronor/timme, hela arenan 420 kronor/timme.

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen

1/3 av arenan 489 kronor/timme, hela arenan 1467 kronor/timme

Avser seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal

1/3 av arenan 718 kronor/timme, hela arenan 2154 kronor/timme

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern

1/3 av arenan 816 kronor/timme, hela arenan 2448 kronor/timme

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

Ishall

Kostnaden gäller

Ishallar
 • Brynäsvallen ishall
 • Nynäs ishall
 • Testebo ishall
 • Valbo Ishall
 • Hedesunda

Ungdom 166 kronor/timme

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär 166 kronor/timme

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen 582 kronor/timme

Avser seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal 853 kronor/timme

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern 1013 kronor/timme

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

Gräsplan

Kostnaden gäller

 • Brynäsvallen
 • Sörby IP
 • Testebovallen

Ungdom 140 kronor/timme

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär 140 kronor/timme

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen 489 kronor/timme

Avser seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal 718 kronor/timme

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern 816 kronor/timme

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

Konstgräsplan

Kostnaden gäller

 • Gavlevallen
 • Nynäs IP
 • Strömvallen
 • Sörby IP
 • Träffens IP

Ungdom*

Hela konstgräsplanen 140 kronor/timme, halva konstgräsplanen 70 kronor/timme.

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär*

Hela konstgräsplanen 140 kronor/timme, halva konstgräsplanen 70 kronor/timme.

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen*

Hela konstgräsplanen 489 kronor/timme, halva konstgräsplanen 245 kronor/timme.

Avser seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal*

Hela konstgräsplanen 718 kronor/timme, halva konstgräsplanen 359 kronor/timme.

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern*

Hela konstgräsplanen 816 kronor/timme, halva konstgräsplanen 408 kronor/timme.

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening*

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

* Vintertillägg för hyra av Gavlevallen

Under perioden 2024-01-01 – 2024-04-30 tillkommer en avgift på den ordinarie timtaxan för att hyra Gavlevallen: 335 kronor/timme för helplan, 168 kronor/timme för halvplan.

Fotbollshall

Kostnaden gäller

 • Fotbollshallen Sörby IP

Ungdom*

Hela fotbollshallen 193 kronor/timme, halva fotbollshallen 97 kronor/timme, 1/3 av fotbollshallen 66 kronor/timme.

Avser verksamhet med barn och ungdom i ålder 7-20 år som söker och blivit beviljade medlemsstöd.
OBS! Lag som spelar som seniorer räknas som vuxna oavsett ålder.

Pensionär*

Hela fotbollshallen 193 kronor/timme, halva fotbollshallen 97 kronor/timme, 1/3 av fotbollshallen 66 kronor/timme.

Avser pensionärsverksamhet som genomförs på tider som inte är aktuella för barn och ungdomsverksamhet.

Vuxen*

Hela fotbollshallen 677 kronor/timme, halva fotbollshallen 339 kronor/timme, 1/3 av fotbollshallen 226 kronor/timme.

Avser seniorverksamhet i förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som söker och blivit beviljade medlemsstöd.

Normal*

Hela fotbollshallen 991 kronor/timme, halva fotbollshallen 496 kronor/timme, 1/3 av fotbollshallen 331 kronor/timme.

Avser förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, inte söker eller inte blivit beviljade medlemsstöd och privatpersoner.

Extern*

Hela fotbollshallen 1061 kronor/timme, halva fotbollshallen 530 kronor/timme, 1/3 av fotbollshallen 353 kronor/timme.

Avser privatpersoner, föreningar, företag och förbund från andra kommuner. Gäller även företag och förbund inom Gävle kommun.

Förening

Föreningar som hyr lokaler av Gävle kommun hyr enligt kostnaden ungdom- eller vuxen när de blivit beviljade medlemsstöd. En ny förening hyr enligt kostnaden ungdoms- eller vuxen när de har anmält att de avser att börja söka medlemsstöd samt påvisat barn och ungdomsverksamhet som uppfyller kraven för medlemsstöd.

* Sommarpris maj-september 2024

Mellan perioden 1 maj – 30 september gäller följande priser av bokning för fotbollshall:

 • Ungdom/pensionär, hela planen = 140 kr/timme
 • Ungdom/pensionär, halva planen = 70 kr/timme
 • Ungdom/pensionär, 1/3 av planen = 47 kr/timme
 • Vuxen, hela planen = 489 kr/timme
 • Vuxen, halva planen = 244 kr/timme
 • Vuxen, 1/3 av planen = 163 kr/timme
 • Normal, hela planen = 718 kr/timme
 • Normal, halva planen = 359 kr/timme
 • Normal, 1/3 av planen = 239 kr/timme
 • Extern, hela planen = 816 kr/timme
 • Extern, halva planen = 408 kr/timme
 • Extern, 1/3 av planen = 272 kr/timme