Välkommen till Gävlit – Gävle litteraturfestival

Gävlit tar en paus under 2024 men återkommer igen nästa år i Agnes Kulturhus. Vi ses igen!