Sök eller nominera till kultur- och fritidsstipendier

Här kan du som gjort en insats inom kultur- eller fritidsområdet i Gävle kommun ansöka om stipendier. Du kan också nominera stipendiater som gjort en insats inom kultur- eller fritidsområdet. Stipendierna delas ut en gång under våren och en gång under hösten.

Tidigare pristagare och stipendiater

Vårens kulturstipendier

Inlämningstiden för vårens ansökningar och förslag är 1 – 31 mars.

Ansök om kulturstipendier

Allmänna kulturstipendier för stöd till yrkesverksamma konstnärer och kulturarbetare inom skilda områden delas ut till personer eller till grupper som är bosatta, och/eller verksamma inom Gävle kommun eller med annan anknytning till denna.

Ansök

Förklara tydligt i ansökan hur du uppfyller kravet/kraven för stipendiet genom personligt brev, CV och antingen ljudfil för musikområdet i MP3 format eller länkar alternativt bilder i JPEG format.

Bo Lindes stipendium för verksamhet inom musikområdet verksamma inom Gävle kommun eller med annan anknytning till denna.

Ansök

Förklara tydligt i ansökan hur du uppfyller kravet/kraven för stipendiet genom personligt brev, CV och antingen ljudfil för musikområdet i MP3 format alternativt länkar.

Ejva Damms stipendium delas ut till högskolekvalificerade konstnärer (målare, skulptörer, och konsthantverkare) inom Gävleborgs län.

Ansök

Förklara tydligt i ansökan hur du uppfyller kravet/kraven för stipendiet genom personligt brev, CV och antingen länkar eller bilder i JPEG format.

Nominera kulturprismottagare och stipendiater

Gävle kommuns kulturpris för förtjänstfulla insatser på kulturområdet delas ut till person/er som är bosatt(a) eller född(a) eller ha annan anknytning till kommunen.

Nominera

Motivera ditt förslag utförligt.

Honnörsstipendier delas ut för att uppmuntra förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Stipendier delas ut till personer eller till grupper som är bosatta, och/eller verksamma inom Gävle kommunen eller med annan anknytning till denna.

Nominera

Motivera ditt förslag utförligt.

Höstens kultur- och fritidsstipendier

Ansökning- och nomineringstiden för höstens stipendier är 1 september – 30 september. Du ansöker eller nominerar via e-tjänst under respektive stipendiebeskrivning.

Ansök om kultur- och fritidsstipendier

Här kan du som ung bildkonstnär som bor och/eller är verksam i Gävle kommun söka Karin och Erik Engmans stipendium för utbildning och fortbildning.

Syftet är att möjliggöra utbildning och fortbildning för unga, lovande konstnärer, exempelvis målare och grafiker. Stipendier för sammanlagt ca 500 000 kronor delas ut.

Ansök

Tips! Förklara tydligt i ansökan hur du uppfyller kravet/kraven för stipendiet.

Här kan du som har ett intresse för kultur – spela teater, dansa, skriva, sjunga eller skapa konst, söka ungdomskulturstipendier för stöd och uppmuntran.

Du kan söka för enskilda eller grupprestationer inom hela kulturområdet. Stipendiet delas ut till ungdomar, bosatta och/eller verksamma i Gävle, i åldern 14 – 25 år. Summan för ungdomskulturstipendiet och ungdomsmusikstipendiet är sammanlagt 30 000 kr och fördelas på högst 6 personer.

Ansök

Tips! Förklara tydligt i ansökan hur du uppfyller kravet/kraven för stipendiet.

Här kan du som gjort en insats som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle söka ungdomsmusikstipendier för stöd och uppmuntran.

Du kan söka för enskilda eller grupprestationer. Du ska vara bosatt och/eller verksam i Gävle. Summan för ungdomsmusikstipendiet och ungdomskulturstipendiet är sammanlagt 30 000 kronor och kan fördelas på högst 6 personer.

Ansök

Tips! Förklara tydligt i ansökan hur du uppfyller kravet/kraven för stipendiet.

Nominera kultur- och fritidsstipendiater

Här kan du som känner någon som har ett intresse för kultur – spela teater, dansa, skriva, sjunga eller skapa konst, nominera till ungdomskulturstipendier för stöd och uppmuntran.

Du kan nominera för enskilda eller grupprestationer inom hela kulturområdet. Stipendiet delas ut till ungdomar, bosatta och/eller verksamma i Gävle, i åldern 14 – 25 år. Summan för ungdomskulturstipendiet och ungdomsmusikstipendiet är sammanlagt 30 000 kr och fördelas på högst 6 personer.

Nominera

Tips! Motivera ditt förslag utförligt.

Här kan du nominera någon som gjort en insats som är av betydelse för ungdomsmusiken i Gävle söka ungdomsmusikstipendier för stöd och uppmuntran.

Du kan nominera för enskilda eller grupprestationer. Du ska vara bosatt och/eller verksam i Gävle. Summan för ungdomsmusikstipendiet och ungdomskulturstipendiet är sammanlagt 30 000 kronor och kan fördelas på högst 6 personer.

Nominera

Tips! Motivera ditt förslag utförligt.

Här kan du nominera en fritidsledare som har gjort en bra insats för ungdomar i Gävle kommun.

Summan är ca 24 000 kronor som kan fördelas på max två personer. Pengarna ska användas till en valfri studieresa..

Nominera

Tips! Motivera ditt förslag utförligt.

Sök pengar ur fonder och donationsstiftelser inom andra områden

Gävle kommun förvaltar ett flertal stiftelser och donationsfonder som allmänheten kan söka stöd och bidrag ifrån.

Här kan du läsa mer om fonderna och stiftelserna samt skicka in ansökan.