Hundar och badplatser

Här hittar du information om vilka badplatser det är tillåtet och inte tillåtet ta med hund till.

Vattendrag eller badplatser där hundar får bada

Du får enligt allemansrätten låta hunden bada vid de vattendrag eller badplatser som inte räknas som offentliga platser, förutsatt att föreningar eller campingar inte har egna regler. Som hundägare tar du eget ansvar att ta reda på vilka regler som gäller för den specifika platsen.

Det finns många naturligt bildade badstränder och kanter längst kusten och vid våra insjöar som kan vara lämpliga att bada i med sin hund. Du som hundägare tar eget ansvar och hänsyn.

För hundar kan det vara förenat med livsfara att bada i och få i sig vatten där det är algblomning. Var observant på hur vattnet ser ut och känns innan du låter din hund bada.

 • Smörnäs – Hunden får bada vid udden, inte vid kanotiläggningsplatsen. Dock är det viktigt att respektera och visa hänsyn till övriga badgäster.
 • Vårvik – Här får hunden följa med ned på badstranden men inte bada i vattnet. Till höger om restaurangen finns ett anvisat hundbad, en stig ned till en klippa vid vattnet.
 • Testeboån – Vid Testeboåns delta finns tre bra ställen för hundbad med sand/grus och som är både grunda och lätta att ta sig ner till. Här kan hundägare lätt välja vilken sida de vill bada med sin hund beroende på hur solen står. Här finns det dessutom gott om träd som ger skugga.

Karta Hundbad Testeboån

Badplatser dit hundar kan få följa med men inte bada

Mellan den 1 oktober till den 30 april är det tillåtet för hundar att vistas på kommunens offentliga badplatser. Under perioden 1 maj till 30 september får hundar däremot inte vistas på de offentliga badplatserna.

Var det är tillåtet att bada med hunden är reglerat i Gävle kommuns ordningsföreskrifter. Föreskrifterna
gäller offentliga platser, och dit räknas alla badplatser i kommunens regi.

Offentliga badplatser dit hundar får följa med 1 oktober – 30 april, men inte bada

I Gavleån mellan Gustavsbro och Boulognerbadet finns ingen badplats, sträckan räknas ändå som en offentlig plats och ingår i de lokala ordningsföreskrifterna.

 • Boulognerbadet
 • Bönaviken
 • Engeltofta
 • Engelsbergs camping
 • Forsbybadet, Testeboån
 • Gammel-Annabadet
 • Hilleviksbadet
 • Högbacka
 • Konsumbadet/Brädviken
 • Laduholmen, Forsbacka
 • Limön
 • Sandsnäsbadet
 • Saltharsfjärden
 • Strömsbrobadet, Testeboån
 • Torsvedabadet, Testeboån
 • Totrabadet

Badplatser där hundar inte får vistas eller bada

 • Harnäs – Här får hunden inte visats eller bada.