Limö fyr

På Limöns högsta punkt, drygt 20 meter över havet, står den gamla fyren som togs i bruk 1902.

Fyren byggdes av ­Gävle stad som ersättning till staten för det grus som lastades från Limön till bygget av hamnen vid Fredriksskans i Gävle.

I början av 1900-talet användes fyren också som skola och lärarbostad. 1980 släcktes ljuset i den gamla fyren och ­ersattes av en nyare stålkonstruktion. Även den är numera tagen ur bruk och ersatt av två ledfyrar på öns ­östra del.

Troligtvis har den här platsen använts långt tidigare för att leda sjötrafiken ­säkert in mot Gävle. De tidigaste hjälpmedlen var så kallade fyrbåkar, eldar som hängdes upp i stänger på höga platser. På gamla kartor anges även att Limön var plats för vårdkasar. Dessa tändes vid behov för att varna befolkningen längs kusten för annalkande ­faror, som till exempel anfall av fientliga styrkor.

Mellan åren 1822 och 1911 fanns en lots­station på Limön. Den lades ner när landhöjningen gjorde att lotsen hade svårt att ta sig tillbaka till Limön vid stormigt väder. Lotsstugan flyttades då till ­Bönans lotsplats där den finns kvar än idag.