Välkommen till Limön

Besök Limön

Limön är ett av Gävles sommarparadis. Här finns båtbrygga, badstränder och grillplatser. Det finns en skyltad naturstig som vägleder dig runt ön.