Grinduga naturstig

Grinduga naturstig

Information för dig som ska besöka Grinduga naturstig, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

Om Grinduga naturstig

Stigen är 1.5 km lång och ligger cirka 2 km in på Grindugavägen i Furuvik. I nordöstra delen av byn finns en parkeringsplats. Grinduga naturstig ligger i ett naturreservat där särskilda regler gäller. På Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida kan du ta del av en karta över naturstigen samt vilka direktiv som gäller.

Miljön runt om stigen är ett ålderdomligt jordbrukslandskap, med spår från äldre tiders hävd. Här finns slingrande brukningsvägar, äldre små åkerytor, talrika odlingsrösen, trägärdsgårdar och äldre uthus. Längs leden finns ledmarkeringar (gul), skyltar som informerar om området och ett antal iordningställda rastplatser.

Hitta till Grinduga naturstig

Kontakt/felanmälan

Om du upptäcker fel längs stigen eller leden, som exempelvis trasig belysning eller nedskräpning, anmäler du det till Länsstyrelsen Gävleborg.