Leder och naturstigar i Gävle

Information om vandringsleder och naturstigar i kommunen, bland annat var de ligger och hur lång stigen/leden är.

  • Badmöjlighet
  • Tillgänglighetsanpassad
  • Dricksvatten
  • Vindskydd
  • Rastplats
  • Ledmarkeringar
  • Informationsskyltar
  Esköns strand Sankt Olof-sten.

  Esköstigen

  Information för dig som ska besöka Esköstigen, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

  Fjäril i gräset i Grinduga naturstig.

  Grinduga naturstig

  Information för dig som ska besöka Grinduga naturstig, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

  Vattenflaska och kåsa vid vattnet Gästrikeleden.

  Gästrikeleden

  Information för dig som ska besöka Gästrikeleden, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

  Stenar, mossa och träd
  Foto: Thuresson Veronica

  Helgonleden

  Träd vid Naturstigen i Hemlingby.

  Hemlingby naturstig

  Information för dig som ska besöka Hemlingby naturstig, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

  Skog, växtlighet och stig Limön.

  Limöns naturstig

  Information för dig som ska besöka naturstigen på Limön, bland annat hur lång stigen är och vart du kan hämta dricksvatten.

  Träd, grusad led och vatten Kustleden.

  Norrlandets kustled

  Norrlandets kustled är en vandringsled på ca 15 km som sträcker sig mellan Engeltofta och Marskärsudden.

  Kvinna vandrar längs en stig i skogen i Oslättfors.

  Oslättfors naturstig

  Information för dig som ska besöka Oslättfors naturstig, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

  Skylt vid ingången till Valls hage Arboretum.

  Valls hage

  Information för dig som ska besöka Valls Hage, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

   Aktuellt inom leder och naturstigar