Norrlandets kustled

Norrlandets kustled

Norrlandets kustled är en vandringsled på ca 15 km som sträcker sig mellan Engeltofta och Marskärsudden.

Längs leden finns 13 orienteringstavlor som visar ledens sträckning, grillplatser, badplatser och var toaletter finns sommartid. Tänk på att ta med egen ved till grillplatserna. Kustledens huvudsyfte är att tillgängliggöra vattnet och de strandnära, allmänna naturområdena, samt att visa upp den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Kustleden följer bil- och cykelvägar, grusgångar och stigar. Terrängen och framkomligheten är varierande med allt från smala stigar i kuperad terräng till breda plana vägar. Många av Norrlandets stränder är privata bostadstomter vilket gör tillgängligheten till vattnet begränsad. Längs med leden finns avstickare ut på stränder och uddar för att ge möjlighet att nå fina utkiksplatser vid havet. Utkiksplatsernas lägen finns markerade på orienteringstavlorna och längs med leden finns skyltar som pekar ut platserna.

Så tar du dig hit

Cykel

Från Gävle centralstation är det cirka 7 kilometer att cykla till Engeltofta där vandringsleden startar. Längs med Bönavägen finns en cykelväg som sträcker sig fram till Utvalnäs. När du passerat Utvalnäs sker cykling på landsväg. Här hittar du Gävle kommuns cykelkarta.

Buss

Med X-trafik, ta buss nummer 95 till hållplats Gävle Engeltofta för att börja vandra från Engeltofta. För att börja från Marskärsudden är närmsta hållplats Utvalnäs Rännavägen. Mellan dessa hållplatser finns även flertalet andra hållplatser som det går att påbörja vandringen från.

Båt

Vid Ångbåtsbryggan, Böna brygga, Engesberg Camping, Huseliiharen och Engeltofta brygga finns gästbåtplatser.

Bil

Med bil från Gävle åker du Hamnleden och vidare nordöst på Bönavägen och sedan Utvalnäsvägen. Antalet parkeringsplatser är begränsade. Parkeringsplatser finner du vid:

  • Engeltofta
  • Brädviken
  • Engesbergs Camping
  • Soludden
  • Böna brygga
  • Lotsvägen
  • Utvalnäs Udde
  • Marskärsudden

Delsträckor

Om ni inte vill vandra kustleden i sin helhet går det bra att vandra en delsträcka, här finns fyra olika förslag på sträckor:

Marskärsudden – Gråberget, cirka 3 kilometer

Ta bussen till Utvalnäs Rännavägen för att påbörja vandringen vid Marskärsudden. Den del av kustleden som går mellan Marskärsudden och Gråberget består av breda grusade gångvägar blandat med mindre bilvägar.

Gråberget, cirka 3,5 kilometer

Ta bussen till Bönan eller Ångbåtsbryggan för att påbörja vandringen från den södra respektive norra änden av Gråberget. Den del av kustleden som går över Gråberget består av en smal skogsstig som går genom kuperad terräng. Det förekommer större stenar, fallna träd och rötter längs stigen. Från Gråberget finns flera utkiksplatser där du kan se ut över havet.

Bönan – Huseliiharen, cirka 5,5 kilometer

Ta bussen till Bönan för att påbörja vandringen mot Huseliiharen. Den del av kustleden som går mellan Bönan och Huseliiharen består av breda grusade gångvägar blandat med mindre bilvägar. Till vissa utkiksplatser är tillgängligheten sämre. Här passerar du lantherrgårdar, sommarvillor och fritidsbebyggelse. På vägen passerar du även Gävles enda skyddade naturminne, Lizzys lind.

Huseliiharen – Engeltofta, cirka 6 kilometer

Ta bussen till Huseliiharen för att påbörja vandringen mot Engeltofta. Den del av kustleden som går mellan Huseliiharen och Engeltofta består av breda grusade gångvägar blandat med mindre bilvägar. Till vissa utkiksplatser är tillgängligheten sämre.

Karta över kustleden

Norrlandets kustled

Norrlandets kustled är en vandringsled på ca 15 km som sträcker sig mellan Engeltofta och Marskärsudden, där du kan välja att gå hela eller delar av leden.

Aktiviteter och faciliteter

Vandring

Felanmälan

Om du upptäcker fel längs stigen eller leden, exempelvis trasiga skyltar eller nedskräpning, kan du anmäla det till oss.

Anmäl via e-tjänst eller kontakta kommunens kundtjänst på 026 17 80 00

Rastplats på Utvalnäs udde Vandringsleden vid Gråberget Flygfoto över Gråberget Ställningar för torkning av fiskenät i Gistvall Utkiksplats längs kustleden Sollidenvägen i riktning mot havet