Oslättfors naturstig

Oslättfors naturstig

Information för dig som ska besöka Oslättfors naturstig, bland annat hur lång stigen eller leden är, var den ligger och vem du kontaktar om du upptäcker fel längs stigen eller leden.

Om Oslättfors naturstig

Stigen är cirka 1 km lång och startar i Oslättfors vid Testeboåns naturreservat.

Miljön runt stigen karaktäriseras av ett kraftigt vindlande men till största delen lugnflytande brett vattendrag, omgivet av en mosaik av lövträd, våtmarker och moränryggar. Längs stigen finns ledmarkeringar (gul) och ett antal grillplatser och vindskydd.

Läs mer om Oslättfors naturstig på Länsstyrelsens webbplats.

Hitta till Oslättfors naturstig

Kontakt/felanmälan

Om du upptäcker fel längs stigen eller leden, som exempelvis trasig belysning eller nedskräpning, anmäler du det till Länsstyrelsen Gävleborg.