Cykelspår och cykelleder

Här finns information om var du kan cykla samt vad som gäller för dig som cyklist.

Cykla i kommunala motionsspår och MTB-spår

Du som cyklist är välkommen att cykla i alla kommunala motionsspår. Gående och övriga motionärer har företräde längs spåret.

I tillgänglighetsspåret vid Gavlehov är det förbud enligt ordningsföreskrifter för cykel.

Övriga spår i området får ej används av dig som cyklist.

 • Hemlingby
  2,5 km – MTB-teknikbana
  5 km – Cyklister kör åt motsatt håll, följ cykelhänvisningar
  10 km – Cyklister kör åt motsatt håll, följ cykelhänvisningar
 • Gavlehov
  5,5 km
 • Skidstavallen
  MTB-banor

Cykla på kommunala vandringsleder

Du som cyklist är välkommen att cykla på Gästrikeleden och Norrlandets kustled. Vandrare har företräde längs leden.

Cykelturer i Gästrikland

Gävle kommun samarbetar med föreningen Naturkraft Gästrikland. Här kan du hämta information, få förslag på olika cykelturer samt cykelkartor.

Biking Gästrikland

Läs mer om projektet ”Biking Gästrikland”.

Cykla i stadsmiljö

Information för dig som cyklar i Gävles stadsmiljö.

Regler och rekommendationer för dig som cyklist

Det finns inte separata cykelspår på alla kommunala anläggningar. Därför är det viktigt att du som cyklist följer kommunens rekommendationer och regler i områden som tillåter cykling i motionsspår. På anläggningarna finns motionsspår som rekommenderas för cykling och spår som du som cyklist ska undvika.

Elsparkcyklar och elcyklar

I kommunala motionsspår där cykel är tillåtet är det även tillåtet att köra elsparkcyklar eller elcyklar som klassas som cyklar. Det som klassas som cyklar får inte gå fortare än 20 kilometer i timmen, samt har en kontinuerligt märkeffekt på max 250.

Läs mer om vad som gäller för elsparkcyklar på transportstyrelsens webbplats.

På stigar och utanför de kommunala motionsspåren som tillåter cykel gäller allemansrätten. Naturvårdsverket anser att körning av elcyklar och andra mindre motoriserade fordon i naturen inte ingår i allemansrätten. Det innebär att det inte är tillåtet att köra elsparkcyklar eller elcyklar (oavsett wattstyrka eller hastighet) på stigar, leder eller utanför de kommunala motionsspåren som tillåter cykel.

Här kan du läsa om elcyklar i naturen på Naturvårdsverkets webbplats.

Motionsspår

I motionsspår som tillåter cykling men som inte är iordninggjorda specifikt för cykel har gående och övriga motionärer företräde.

Det här gäller för dig som cyklist

 • Håll låg fart vid möte eller passering.
 • Använd ringklocka.
 • Håll låg fart vid skymt sikt. Tänk på att människor och djur kan vara bakom krönet eller kurvan.
 • Stanna om det är trångt och släpp förbi den du möter.
 • Cykla inte om det är mjukt och blött i marken då det förstör spåren.
 • Det är inte tillåtet att cykla i preparerande skidspår.
 • Ta hänsyn till varandra.

Mountainbikespår

I Mountainbikespår (MTB-spår) har du som cyklist företräde och övriga motionärer ska ej använda dessa banor.

Det här gäller för dig som cyklar i MTB-spår

 • Anpassa farten efter din förmåga.
 • Använd hjälm, för din egen säkerhet
 • Använd ringklocka
 • Sänk fart vid skymt sikt. Tänk på att människor och djur kan vara bakom krönet eller kurvan.
 • Ta hänsyn till varandra.