Lekplatser

I kommunen finns många lekplatser att upptäcka. Flera av dem har spännande innehåll som bjuder in till lek och äventyr för barn, unga och vuxna. Här hittar du våra kommunala lekplatser.

 • Andersberg
 • Bomhus
 • Brynäs
 • Forsbacka
 • Furuvik
 • Hamrånge
 • Hedesunda-Grååsen
 • Hemlingby-Järvsta
 • Hille
 • Lexe-Hagaström
 • Centrala Gävle-Nynäs
 • Stigslund-Strömsbro
 • Sätra
 • Söder-Hemsta
 • Sörby
 • Valbo
 • Villastaden-Fridhem
 • Öster-Alderholmen

Ahlgrens park

Välkommen till Ahlgrens park. Lekplatsen ligger på Brynäs i området Godisfabriken. Här finns lekredskap för barn och unga samt utegym och multisportarena.

Foto: Livsmiljö

Alborga

Välkommen till en lekplats i Valbo med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Almvägen

Välkommen till en lekplats som ligger i Fridhem. Här finns lekredskap för både barn och unga.

Foto: Livsmiljö

Apelgatan

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Arentvägen

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de flesta åldrar. Här finns större ytor för olika aktiviteter samt boulebana och fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Björke

Välkommen till en lekplats i Björke med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika spontanaktiviteter som kull, yoga, fotboll eller picknick.

Foto: Livsmiljö

Brunnsparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för barn och unga och generösa gräsmattor för aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Brännerigatan

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Egnahemsgatan

Välkommen till en lekplats i Norrsundet med lekredskap för både barn och unga. Här finns ytor för olika aktiviteter samt en grill.

Foto: Livsmiljö

Forngravarna

Välkommen till Forngravarna (Tallis) en lekplats med lekredskap för både barn och unga. De gamla forngravarna ger former i landskapet som tillför fart i leken samt stigar och kullar att upptäcka.

Foto: Livsmiljö

Hagalund

Välkommen till en lekplats i Hedesunda med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Hammarparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de flesta åldrar. Förutom lekredskap finns gymtillbehör, en grillplats samt en större gräsyta.

Foto: Livsmiljö

Hedvigslund

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större grönområden för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Holmsund

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de flesta åldrar. Intill lekdelen finns en boulebana, en asfaltsyta med basketmål samt stor öppen gräsplan med fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Höjersdalsparken

Välkommen till en grön och lummig lekplats med lekredskap för de flesta åldrar.

Foto: Livsmiljö

Jonstorp

Välkommen till en lekplats som ligger i Jonstorp. Här finns lekredskap för både barn och unga.

Foto: Livsmiljö

Jungfrugatan

Välkommen till en lekplats för de yngre barnen.

Foto: Livsmiljö

Jungfruparken

Välkommen till en lekplats för alla åldrar.

Foto: Livsmiljö

Järvsta

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Intill lekplatsen finns en öppen gräsplan med fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Korpvägen

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Intill lekplatsen finns en stor öppen gräsplan med fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Kraftvägen

Välkommen till en lekplats i Hagaström med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Krogasvägen

Välkommen till en lekplats i Valbo med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter och fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Källbäcksparken

Välkommen till en lekplats med stora grönområden med lekredskap för både barn och unga. Här finns även fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Lekgränd

Välkommen till en lekplats i Hagaström med lekredskap för både barn och unga. Här finns större grönområden för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Lexe

Välkommen till en lekplats i Lexe med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt några gymtillbehör och grill.

Foto: Livsmiljö

Lindbacka

Välkommen till en lekplats i Lindbacka med lekredskap för både barn och unga. Strax intill finns Testeboskogen som också lockar till lek och upptäckande.

Foto: Livsmiljö

Lindesnäsvägen

Välkommen till en lekplats i Hagaström med lekredskap för både barn och unga. Här finns större grönområden för olika aktiviteter samt fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Långbackavägen

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de flesta åldrarna. Här finns större ytor för olika aktiviteter och pulkabacke i närheten.

Foto: Livsmiljö

Lövens tä

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Intill lekplatsen finns en stor öppen gräsplan innehållande fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Markheden

Välkommen till en lekplats i Valbo med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Mejerivägen

Välkommen till en lekplats i Hedesunda med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Myrparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter samt en multisportyta.

Foto: Livsmiljö

Nobelparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för varierande åldrar och en gräsmatta för spontana aktiviteter så som yoga, picknick eller liknande.

Foto: Livsmiljö

Norra Sätraängarna

Välkommen till en lekplats i Sätra med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Nynäsparken

Välkommen till en lekplats där du kan gunga, klättra och snurra.

Foto: Livsmiljö

Nynäsplan

Välkommen till en lekplats för både barn och unga.

Foto: Livsmiljö

Odalvägen

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Oskarsparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för flera åldrar.

Foto: Livsmiljö

Pilparken

Välkommen till en lekplats i Forsbacka med lekredskap för de flesta åldrar. Här finns större ytor för olika aktiviteter samt gymtillbehör, grill och en pumptrackbana.

Foto: Livsmiljö

Pingeltorp

Välkommen till en lekplats i Sätra med lekredskap för både barn och unga. Intill lekdelen finns även gymtillbehör och en tennisbana i asfalt med nät.

Foto: Livsmiljö

Primaparken

Välkommen till en lekplats för mindre barn med naturpedagogiska inslag.

Foto: Livsmiljö

Rostadsvägen

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns gymtillbehör samt större gräsytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Råvägen

Välkommen till en lekplats i Hamrångefjärden med lekredskap för både barn och unga. Här finns ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Rönnåsvägen

Välkommen till en lekplats i grön miljö med lekredskap för både barn och unga.

Foto: Livsmiljö

Rösgatan

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter och en fotbollsplan i närheten.

Foto: Livsmiljö

Sidlångsvägen

Välkommen till en lekplats i Stigslund med lekredskap för både barn och unga.

Lekborg i en lekpark
Foto: Karl Bergström

Siporexparken

Välkommen till en lekplats i Valbo med delvis tillgänglighetsanpassade lekredskap för de flesta åldrar. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt hundrastgård och i närheten finns en större pulkabacke.

Foto: Livsmiljö

Siriusplan

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Skogsfruparken

Välkommen till en lekplats i Olsbacka med lekredskap för både barn och unga. Här finns tillgänglighetsanpassade lekredskap samt en stor yta för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Skogslekparken

Välkommen till en lekplats i skogen med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter och delar av utrustningen är tillgänglighetsanpassade.

Foto: Livsmiljö

Snickarvägen

Välkommen till en lekplats i Valbo med lekredskap för både barn och unga. Här finns närhet till naturen och stigar att upptäcka.

Foto: Livsmiljö

Solhjulet

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de flesta åldrar. Här finns stora gräsytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Spikåsvägen

Välkommen till en lekplats i Valbo med lekredskap för de flesta åldrar. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter och fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Stadsträdgården

Välkommen till en lekplats med generösa ytor för lek och spring men också mindre rum för mer stillsam aktivitet.

Stenbäck

Välkommen till en lekplats i Hagaström med lekredskap för de flesta åldrar. Här finns större ytor för olika aktiviteter samt fotbollsmål, grill och basketplan.

Foto: Livsmiljö

Stenebergsparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de flesta åldrar. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter, en plaskdamm samt utedusch. I parken finns även en dansbana samt möjlighet att spela minigolf.

Foto: Livsmiljö

Stenvägen

Välkommen till en lekplats i Bergby med lekredskap för både barn och unga. Här finns större grönområden för olika aktiviteter samt en stor sten som tillför ett roligt lekinslag.

Foto: Livsmiljö

Stigshöjden

Välkommen till en lekplats i Stigslund med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter och en fotbollsplan.

Foto: Livsmiljö

Stigsparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Storhagen

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de flesta åldrar. Intill lekdelen finns också en boulebana.

Foto: Livsmiljö

Stormgatan

Välkommen till en lekplats i grön miljö med lekredskap för både barn och vuxna.

Foto: Livsmiljö

Stortorget

Välkommen till en lekplats med utrymme för fantasi och kreativitet.

Foto: Livsmiljö

Stureborg

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga.

Foto: Livsmiljö

Stålbogatan

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga, här finns även en boulebana.

Foto: Livsmiljö

Sågvreten

Välkommen till en lekplats i Valbo med lekredskap för både barn och unga. Intill lekdelen finns också natur att upptäcka.

Lekplatsen på Södra Sätraängarna

Södra Sätraängarna

Välkommen till en lekplats i Sätra med djungeltema, en plats som passar barn i alla åldrar. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt en pulkabacke.

Foto: Livsmiljö

Tellusparken

Välkommen till en lekplats med rymdtema. Här finns lekredskap för både barn och unga med basketplan samt en cykelbana i asfalt med gupp och kullar.

Foto: Livsmiljö

Tranmur

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter samt basketkorg och fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Tussilagoparken

Välkommen till en lekplats i norra Sätra med lekredskap för både barn och unga. Här finns även en grusplan med mål.

Foto: Livsmiljö

Ulvsmygen

Välkommen till en lekplats i Sätra med lekredskap för både barn och unga.

Varvaterrassen

Välkommen till en lekplats i Hille med lekredskap för både barn och unga. Lekdelen är delvis tillgänglighetsanpassad.

Foto: Livsmiljö

Vesslevägen

Välkommen till en lekplats med närhet till skogen. Här finns lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Videkullen

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns grönytor för olika utomhusaktiviteter så som yoga, picknick eller liknande.

Foto: Livsmiljö

Vretlindan

Välkommen till en lekplats med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter samt bouleyta.

Foto: Livsmiljö

Väpnarparken

Välkommen till en lekplats som ligger på Brynäs med lekredskap för både barn och unga. Här finns även en lekskog att leka i.

Foto: Livsmiljö

Vävareparken

Välkommen till en lekplats med lekredskap för de yngre åldrarna samt en grön yta för andra aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Åsvägen i Hille

Välkommen till en lekplats i Hille med lekredskap för både barn och unga. Här finns större gräsytor för olika aktiviteter samt ett fotbollsmål.

Foto: Livsmiljö

Åängsvägen

Välkommen till en lekplats i Forsby med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor för olika aktiviteter.

Foto: Livsmiljö

Ängsullsvägen

Välkommen till en lekplats i Sätra med lekredskap för både barn och unga. Här finns större ytor och kullar för olika aktiviteter.