Välkommen till Valls Hage!

Valls hage

Information om parken i Valls hage, bland annat storlek och vad som finns i parken.

Om parken

Valls hage är en skogsbotanisk park, ett arboretum, som ligger i anslutning till Skogskyrkogården. Arboretet började anläggas 1956 och är idag 10 hektar stort. Valls hage anlades och drevs av stiftelsen Silvanum i samarbete med Skogsvårdsstyrelsen i över 50 år. Sedan 2003 ansvarar Gävle kommun för skötsel och utveckling av området.

Här finns många olika trädarter, cirka 200 stycken, både Sveriges mest vanliga och ovanliga. Bland annat har en paraplygran och ett lönnträd med djupflikiga blad, som är det sista kända levande exemplaret i Sverige, planterats här. Det finns också ett 40-tal buskarter och ett rosarium med rotäkta exemplar.

Syftet med arboretet var att samla alla svenska träd och buskar för skoglig och botanisk undervisning, men även till nytta för allmänheten. Arboretet är unikt för Sverige med sin samling av olika bestånd med trädsläkten och besöks ofta av skolklasser.

Förutom att titta på träd och uppleva en väldoftande rosenträdgård kan du här även att promenera längs någon av slingorna, grilla vid de anvisade grillplatserna samt sitta ned och vila på någon av de många sofforna.

Valls hage är skyltat, både i form av orienteringstavla samt för vilka arter som finns i området.

Utveckling av området

Det pågår ett arbete med att rusta upp och utveckla arboretet. Upprustningen innefattar röjning av träd och växter samt återplantering och komplettering med nya arter som bör finnas i arboretet. De viktigaste stråken har tillgänglighetsanpassats, fler bänkar har satts ut och grillplatser har ställts i ordning.

Även fler cykelställ har placerats ut i anslutning till entréerna. Den yttre slingan har fått belysning, detta för att öka tillgängligheten, tryggheten och attraktiviteten i området även under de mörkare timmarna på året. Slingan runt parken är cirka 800 meter.

Cirka 700 meter söder om Valls hage ligger Boulognerbadet, här finns närmsta allmänna toalett. Det finns begränsat med parkeringsplatser men många cykelställ så vi förordar att anlända till parken med cykel. Camping är inte tillåten här.

 • arboretum (200 olika trädarter)
 • rosarium
 • skogsbotaniska växter
 • grillplats
 • parkbänkar
 • slinga med belysning
 • cykelställ
 • parkeringar
 • planteringar.

Hitta hit

Adress: Tolvforsvägen 13, 806 26 Gävle

Storlek på parken

Parken är 10,9 hektar.

Ordningsregler

 • Hund ska alltid hållas kopplad och bajs plockas upp inom området.
 • Sopor slängs i papperskorgarna.
 • Att cykla i parken går bra men sker på de gåendes villkor längs skyltade gång- och cykelvägar.

Kontakta oss

Om du upptäcker fel, som exempelvis nedskräpning eller andra typer av fel, kan du anmäla det till oss.

Här hittar du information om hur du skickar in en felanmälan.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst