Parker

I kommunen finns många parker att upptäcka. Här hittar du våra kommunala parker samt ett fåtal som ägs av Svenska kyrkan.

Se utredningar och kommande projekt för parker som pågår i Gävle kommun.

 • Andersberg
 • Bomhus
 • Brynäs
 • Forsbacka
 • Furuvik
 • Hamrånge
 • Hedesunda-Grååsen
 • Hemlingby-Järvsta
 • Hille
 • Lexe-Hagaström
 • Centrala Gävle-Nynäs
 • Stigslund-Strömsbro
 • Sätra
 • Söder-Hemsta
 • Sörby
 • Valbo
 • Villastaden-Fridhem
 • Öster-Alderholmen

Ahlgrens park

Ahlgrens park ligger på Brynäs i området Godisfabriken. Här finns en lekplats, utegym och multisportarena.

Foto: Livsmiljö

Boulognerskogen

I en av landets största stadsparker kan du strosa runt, ha picnic i det gröna, spela bangolf, ta ett dopp i ån eller titta på utomhusbio.

Foto: Livsmiljö

Bruksparken

Intill Forsbacka herrgård ligger Bruksparken, som används i rekreationssyfte, för exempelvis promenader eller för att rasta hunden och är populärt bland forsbackaborna.

Foto: Livsmiljö

Brunnsparken

Brunnsparken ligger centralt placerad på söder omringad av flerbostadshus. Det är en grön oas mitt i stan där du kan ta en paus från stadspulsen.

Foto: Livsmiljö

Brännerigatan

Brännerigatan ligger i Strömsbro, i närheten av Vävaren. Här finns en liten park med buskar, träd, en liten lekplats och soffor som du kan slå dig ned på.

Foto: Livsmiljö

Drottningholmen

Drottningholmen är en liten holme belägen under Drottningsbron, mitt i Gavleån. Här kan du slå dig ned på gräset och vila sig medan vattnet porlar förbi nedanför.

Foto: Livsmiljö

Fjärran Höjderskogen

Fjärran höjderskogen är ett skogsområde i området Olsbacka, strax söder om bad- och motionsanläggningen Fjärran höjder.

  Foto: Livsmiljö

  Folke Bernadottes park

  Folke Bernadottes park, ibland kallad Oskarsparken, ligger längs med Parkvägen. Här finns stora gräsytor omgärdade av träd med möjlighet för dig att slå dig ned på samt en tillgänglighetsanpassad lekplats.

  Foto: Livsmiljö

  Folke Löfgrens park

  Folke Löfgrens park är belägen i nära anslutning till Silvanum, Kulturhuset Gävle och Regementsparken. Gavleån rinner förbi strax intill.

  Foto: Livsmiljö

  Forngravarna (Tallis)

  Forngravarna, även kallad Tallbacken eller Tallis, ligger i Strömsbro mellan golfbanan och Strömsbrovägen. Tillsammans med ängsmarker, gamla tallar, öppna gräsmattor och en lekplats är det här en trevlig, grön, parkmiljö.

  Foto: Livsmiljö

  Galvaparken

  Galvaparken ligger på Gävle strand, i anslutning till Jungfruparken med vattenkontakt på två sidor. Här finns planteringar med blommande perenner och flertalet sittplatser att slå sig ned på.

  Foto: Livsmiljö

  Gamla kyrkogården

  Gamla kyrkogården ligger i anslutningen till Stadsträdgården och Boulognerskogen. Här uppmanas du visa respekt och röra dig med hänsyn då det är en kyrkogård.

  Foto: Livsmiljö

  Hammarparken

  Hammarparken, även kallad Herrgårdsparken, ligger på Brynäs mellan Maskinistgatan, Riggargatan, Styrmansgatan och Lysgatan. I parkområdet finns utrymme för flera olika aktiviteter. Här finns öppna gräsytor, platser där du kan vila, fotbollsmål samt lekutrustning.

  Foto: Livsmiljö

  Herrgårdshagen

  Herrgårdshagen är en rest av den utemiljö som tillhörde Brynäs herrgård som låg på platsen fram till 1960-talet. Här finns bland annat en pulkabacke, en fotbollsplan och en tennisbana som du kan utnyttja. Utöver det finns ett flertal promenadstigar och soffor att slå dig ned och vila på.

  Foto: Livsmiljö

  Holmsund

  Norr om Furuviksvägen i Bomhus ligger Holmsundsparken. I anslutning till Holmsunds herrgård finns stora öppna gräsytor, en lekplats, ytor för bollspel så som fotboll och boule, en grillplats samt sittplatser.

  Foto: Livsmiljö

  Högbergsparken

  Högbergsparken är centralt placerad i norra delen av Brynäs och ligger på en vacker höjd med fin utsikt. I södra delen finns en fotbollsplan med naturgräs. Här finns det även möjlighet för naturlek, promenader samt sittplatser du kan vila på.

  Ickorrbacken

  Ickorrbacken i Björke är en mindre grönyta. Här finns även en lekdel med redskap för barn och unga samt en pulkbacke.

  Foto: Livsmiljö

  Iskällargatan

  Närparken på Iskällargatan, även kallad Garféns, i Strömsbro är en trevlig grön miljö mellan bostäder som kantas av stora uppvuxna träd. Här finns öppna, klippta gräsytor, en stor grusplan med belysning samt ett flertal sittplatser.

  Foto: Livsmiljö

  Jungfruparken

  Jungfruparken ligger vid området Gävle Strand, nära havet och med gångavstånd till centrum. I parken finns öppna gräsytor, sittplatser, skatepark och lekplats.

  Foto: Livsmiljö

  Klockgjutareparken

  Klockgjutareparken ligger på söder och är en relativt liten park mellan husen. Här finns sittplatser, flera ljuskällor, en boulebana, kompisgunga och flera träd.

  Foto: Livsmiljö

  Kung Kristoffers park

  Kung Kristoffers park ligger mitt i huvudstråket Kungsgatan, mellan Rådhuset och Gavleån. I parken finns soffor där du kan slå sig ned och vila en stund. Här finns också Rettigska fontänen.

  Foto: Livsmiljö

  Kv. Springer

  Parken vid Kv. Springer på Brynäs är en grön liten oas med närhet till både Gavleån och Stenebergsparken.

  Foto: Livsmiljö

  Kvarnparken

  Kvarnparken ligger mellan Drottninggatans och Nygatans västra ände och kopplar samman med Stadsträdgården. I parken finns sittplatser samt möjlighet att slå sig ned i gräset och vila och beundra den vackra miljön.

  Foto: Livsmiljö

  Lindesnäsvägen

  På Lindesnäsvägen i Hagaström ligger en mindre närpark med en större lekdel med lekredskap för barn och unga. Strax intill lekdelen finns en gräsyta med fotbollsmål.

  Luftvärnsbacken

  Luftvärnsbacken en grön skogsbeklädd oas där naturen är orörd sedan en lång tid tillbaka. Här finns en spännande blockig terräng och många växter och blommor.

  Foto: Livsmiljö

  Mackmyra brukspark

  Mackmyra brukspark ligger längs Gavleån, 12 kilometer väster om Gävle. Parken ingår i en gammal järnbruksmiljö, Mackmyra bruk. Här kan du promenera längs stigar och äta matsäck i fina, gröna miljöer.

  Foto: Livsmiljö

  Markheden

  I Markheden i Valbo finns en närpark, en grön oas med med lekredskap för barn och unga.

  Foto: Livsmiljö

  Navigationsparken

  Navigationsparken är en mötesplats för både unga och gamla. Åt norr finns platser för vila med en bågformad sittmur, grillplats och vackra planteringar. Det finns även en aktivitetspark där du har möjlighet att utöva parkour.

  Foto: Livsmiljö

  Nobelparken

  Nobelparken ligger på Söder, vid Kålhagsgatan. Här finns gamla vårdträd, vackra planteringar, boulebana, fotbollsplan och en liten pulkabacke.

  Foto: Livsmiljö

  Pilparken

  Pilparken ligger i Forsbacka precis intill Forsbacka kyrka. Parken är en viktig mötesplats och grön oas. Här finns lekdel, utegym, pumptrackbana, hundrastgård samt en grillplats.

  Foto: Livsmiljö

  Primaparken

  I den lilla fickparken på Nordost finns lek för mindre barn med naturpedagogiska inslag men det finns också möjlighet till boulespel, fartlek på kullar samt en gräsmatta för spontana aktiviteter så som yoga, picknick eller liknande.

  Foto: Livsmiljö

  Regementsparken

  Regementsparken ligger i Kungsbäck, precis intill Högskolan i Gävle, och härstammar från tiden då Regementet I14 var förlagt till området. Här finns en danspaviljong, ett gammalt soldattorp och många olika trädarter.

  Foto: Livsmiljö

  Rådhusesplanaden

  Rådhusesplanaden är en grön oas mitt i centrala Gävle, och sträcker sig från Rådhustorget norrut mot Gävle Teater. Här finns lindalléer, gräsmattor, fontäner rabatter och skulpturer.

  Foto: Livsmiljö

  Rösgatan

  På Rösgatan i Strömsbro ligger en mindre närpark belägen mellan bostäder och som ramas in av trädallén längs med gatan. Här finns en större lekdel innehållande lekredskap för barn och unga samt en gräsyta med fotbollsmål.

  Foto: Livsmiljö

  Seminarieparken

  Seminarieparken ligger på söder i anslutning till Vallbackskolan. Seminarieparken är en stor park där hälften utgörs av en fotbollsplan.

  Foto: Livsmiljö

  Siporexparken

  I slutet av Gaddaborgsvägen i Valbo ligger Siporexparken, även kallad ”Gropen”. Här finns stora öppna gräsytor, fotbollsmål, lekplats, grillplats, pulkabacke och hundrastgård.

  Foto: Livsmiljö

  Skogsfruparken

  Skogsfruparken ligger i Olsbacka i Gävle. På området finns en anlagd asfaltsslinga som gör att man kan cykla eller röra sig runt på ett smidigt sätt i den stora parken.

  Foto: Livsmiljö

  Skogskyrkogården

  Skogskyrkogården ligger vid rondellen Västra vägen-Regementsvägen och anlades när det började bli väldigt trångt på Gamla kyrkogården, som ligger i anslutning till Boulognerskogen.

  Slottstorget

  Slottstorget är ett av stadens äldsta torg och har både vatten-, bibliotek- och slottskontakt. Om vintrarna står Gävlebocken här och under sommarhalvåret är detta en yta för evenemang.

  Foto: Livsmiljö

  Snus-Majas tomt

  Snus-Majas tomt på Övre Bergsgatan har en lång historia och är den enda öppna platsbildningen i Gamla Gefle. Det är en samlingspunkt för Gamle Gefles invånare och är en bra plats att börja rundvandringar på.

  Foto: Livsmiljö

  Solhjulet

  Vid Solhjulet i södra Bomhus finns fin natur, öppna gräsytor, promenadstråk och en pulkabacke. Här finns också en lekpark med lekmöjligheter för flera åldrar.

  Foto: Livsmiljö

  Stadsträdgården

  I Stadsträdgården finns träd av många olika arter, vackra blomsterarrangemang, plats för vila och en stor lekpark. I Stadsträdgården råder fritt lax- och öringsfiske.

  Foto: Livsmiljö

  Stenebergsparken

  Stenebergsparken är Brynäs stadsdelspark som ligger i anslutning till Staffansskolan och Staffanskyrkan. Parken är den naturliga mötesplatsen för många brynäsbor, men också för boende i områdena runt omkring.

  Foto: Livsmiljö

  Stora vall

  Herrgårdsbyggnaden Stora vall ligger på andra sidan Gavleån från Boulognerskogen, i anslutning till Regementsparken. Byggnaden omfamnas av ett parkområde där bland annat motionsspåret Hälsans stig löper.

  Foto: Livsmiljö

  Storhagen (Lillsjön)

  Storhagen är ett parkområde, en grön oas, i södra Bomhus alldeles intill Lillsjön. Här finns en fin promenadslinga. öppna gräsytor, en lekpark med redskap för barn samt ett flertal sittplatser.

  Foto: Livsmiljö

  Storvetas park

  Storvetas park ligger i Gamla Gefle och är en så kallad fickpark, en mindre grön oas med vackra perennplanteringar mitt i staden.

  Foto: Livsmiljö

  Strandparken

  Strandparken ligger vackert belägen längs med Gavleån, på andra sidan ån från Fängelsemuseet. Här finns uppvuxna träd, gräsytor och sittplatser att slå sig ned på med utsikt över ån.

  Foto: Livsmiljö

  Sätraängarna

  Sätraängarna ligger i stadsdelen Sätra. Sätraängarna är en betydelsefull och mångkulturell mötesplats som möjliggör för umgänge, bollspel, grill och lek. Det stora grönområdet når en ytstorlek på över hela 13 hektar.

  Foto: Livsmiljö

  Södra Skeppsbron

  Södra Skeppsbron är ett parkstråk som sträcker sig längs med Gavleåns södra kajsida, från Islandsbron till Alderholmsbron.

  Foto: Livsmiljö

  Trollparken

  Trollparken är en grön oas mellan bostäderna mitt i Olsbacka. Här finns stora uppvuxna träd, plana gräsytor, buskplanteringar samt sittplatser att slå dig ned.

  Foto: Livsmiljö

  Tussilagoparken

  Tussilagoparken är en mötesplats i en av Sätras nordligaste delar. Parken består idag främst av en nyrustad lekdel (2021) som du kan besöka. Här finns aktiviteter för flera åldrar såsom hinderbana, gungor och linbana samt en stor aktivitetsplan. Området omgärdas av skog och uppvuxen vegetation.

  Foto: Livsmiljö

  Valls hage

  Valls hage är en skogsbotanisk park i stadsdelen Lexe, i anslutning till Skogskyrkogården. Här finns många olika trädarter, både Sveriges mest vanliga och ovanliga.

  Foto: Livsmiljö

  Varvaterassen

  Varvaterassen är mindre park belägen i bostadsområdet Varvaterrassen i Hille där det tidigare funnits en grustäkt. Här finns ett flertal promenadstigar att upptäcka, sittplatser du kan slå dig ned och vila på, klippta gräsytor och flertalet träd och buskar. Här finns också en lekpark, en större pulkabacke, asfaltsyta att t.ex. spela tennis på samt en gräsplan med fotbollsmål.

  Foto: Livsmiljö

  Väpnarparken

  Väpnarparken, ibland kallad Eriksbergsparken, är en mindre grön oas på Brynäs. I parken finns klippta gräsytor du kan använda som du önskar samt en lekplats för yngre barn.

  Foto: Livsmiljö

  Vävareparken

  Vävareparken ligger är en grön oas på söder med riklig växtlighet du kan besöka för att finna ro. Här finns sittplatser i lummig grönska och en lek som är delvis tillgänglighetsanpassad.