Fiska i Gavleån

Nedströms Hagaströms kraftverk vid Boulognerskogen är det gratis att fiska. Här hittar du bland annat information om hur du skaffar ett fiskekort, regler för fisket och hur du rapporterar din fångst.

Regler för fisket i Gavleån

Du som fiskar i Gavleån är skyldig att läsa igenom och veta vilka regler som gäller för fisket.

Skaffa och registrera ett fiskekort

Skaffa fiskekort för nedersta delen av Gavleån

Att fiska i Nedre Gavleån, nedströms Hagströms kraftverk till spetsen på ”hucken”/Alderholmen, är gratis. Det krävs dock att du alltid har med dig fiskekort och ett giltigt Id-kort som bevis på att du tagit del av de fiskeregler som gäller.

Via e-tjänst

Gå in på e-tjänsten för att registrera ett nytt fiskekort. Fiskekortet blir ett e-post som skickas till den e-postadress du anger. Vid kontroll av en fiskevärd behöver du visa upp e-postmeddelandet som skickats till dig samt giltig legitimation.

Hämta ut fiskekort

Har du inte möjlighet att registrera ditt kort via e-tjänst kan du hämta ett nytt fiskekort i Gävle kommuns kundtjänst.

Kontroll av fiskekort

Fiskevärdarnas uppgift vid Gavleån är bland annat att kontrollera fiskekort och att se till att reglerna för fisket följs. På Gavleån/Testeboåns Fiskevårdsområdes Facebooksida kan du ställa frågor, få tips och vägledning av Fiskevärdarna.

Rapportera din fiskefångst

Varje år rapporterar Nedre Gavleåns fiskevårdsområde hur mycket fisk som fångats i ån till Havs- och vattenmyndigheten. Rapporterna sammanställs och visar statistik på om en viss art fiskas för hårt eller om något annat påverkar fisken, det är därför viktigt att du som dragit upp fångst lämnar in en fiskerapport.

Du rapporterar in din fiskefångst efter varje avslutat fiske, fiskar som inte håller måttet och släpps tillbaka räknas även som fångst. Du rapporterar din fiskefångst via e-tjänst.

Fiska tillsammans med barn

Barn under 18 år som saknar id-kort fiskar med vuxen som har fiskekort och id-kort.  Medföljande vuxen ansvarar för att barn tagit del och följer gällande fiskeregler. Medföljande vuxen tar med fiskekort och id-kort vid fiske och visas upp för fisketillsynsman, väktare eller polis som ber om det.

Barn under 18 år som har id-kort  och en e-postadress kan registrera eget fiskekort via e-tjänst eller hämta ett fiskekort via Gävle kommuns kundtjänst. Barnet tar del av gällande fiskeregler. Bryter barnet mot fiskereglerna fråntas hans eller hennes fiskekort.

Skolklasser

Skolklasser eller liknande typer av grupper  fiskar med ansvarig vuxen som har fiskekort och id-kort. Medföljande vuxen ansvarar för att gruppen tagit del av och följer fiskereglerna. Medföljande vuxen tar med fiskekort och id-kort vid fiske som visas upp för fisketillsynsman, väktare eller polis som ber om det.

Flytvästar

Flytvästar för barn och vuxna finns att hyra på brandstationen i Gävle.