Fiska i Gävle

Information för dig som ska fiska i Gavleån och Testeboån, bland annat hur du skaffar ett fiskekort och regler för fisket, våra fiskevårdsområden och fiskebestämmelser på fisket längs Gävlekusten.