Fiskevatten i Gävle kommun

I Gävle kommun finns ett flertal fiskevårdsområden (FVO). Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. Varje fiskevårdsområdesförening beslutar och ansvarar själva för fiskeregler, fiskekontrollanter och eventuell försäljning av fiskekort.