Kultur- och fritidsnämnden avsätter ytterligare 500 000 kr för kulturaktörer i Gävle kommun med anledning av Coronapandemin

Kulturlivet och de som livnär sig på kultur har drabbats hårt av Covid-19. I kommunens Kulturpolitiska program lyfts det professionella kulturlivet fram, och vikten av att kunna vara verksam som kulturaktör i Gävle kommun betonas. Under hösten 2020 fördelades ett krisstöd till Gävles professionella kulturaktörer och det finns ett fortsatt stort behov av stöd. För att minska risken för att kulturlivet utarmas, kompensera för minskade intäkter och stimulera återhämtning under pandemin ger Kultur- och fritidsnämnden nu kulturaktörer möjligheten att söka ytterligare stöd.

-När vi tvingades stänga ner i princip allt kulturliv för cirka ett år sedan trodde väl inte någon att det skulle bli för så här lång tid. Oron för vad nedstängningen skulle göra med vårt kulturliv var stor då, och har sannerligen vuxit sedan dess. I samband med vårt förra coronastöd var trycket stort och det känns oerhört angeläget att vi nu kan gå fram med ytterligare stöd, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Helene Börjesson (MP).

Ansökningsperioden är öppen mellan den 12-30 april 2021 och ansökan görs via e-tjänst. Stödet riktar sig till kulturaktörer som är registrerade alternativt skrivna i Gävle kommun eller till stor del är verksamma i kommunen, innehar organisationsnummer eller F-skattsedel samt har sin kulturverksamhet som huvudsaklig inkomstkälla.

Den totala summan för stödomgången är 500 000 kronor. Beslut om stöd meddelas i slutet av maj, med utbetalning i början av juni. Samtliga riktlinjer och kriterier för det ekonomiska stödet finns att läsa på Gävle kommuns hemsida.

Kultur och fritid – coronaviruset – Gävle kommun (gavle.se)