Renovering av kajen vid Norra Strandgatan mellan Kungsbron och Rådmansgatan

Renoveringen förväntas vara klar i årsskiftet 2020-2021 och då öppnas gatan för trafik igen.

Resultatet från beräkningar som gjorts visade att det inte fanns tillräcklig bärighet för att öppna gatan för trafik innan området återställts och ny grundläggning av kajen är utförd.

Från vecka 24 2020 har arbetet med återställning av kajen pågått. Arbetet innebär att båda körfälten är avstängda. I samband med återställning av kajen släcktes trafikljusen i korsningen Norra Kungsgatan/Norra Strandgatan och Norra Rådmansgatan/Norra Strandgatan, detta fram tills att arbetet är färdigställt. Korsningarna har skyltats upp så trafiken ska flyta på smidigt.

Ett av körfälten efter Norra Strandgatan beräknas öppna igen i december 2020, medan det andra körfältet öppnas i januari 2021.