Nu kan du tycka till om Tolvforsskogen

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde i Tolvforsskogen. Området kan bli en nod för gods på väg, järnväg och sjöfart. Den 3–28 juni har du möjlighet att tycka till om de första planerna.

I Tolvforsskogen finns goda förutsättningar för logistik och transport, vilket ses som en framtidsbransch för Gävle. Området fyller också en viktig funktion för utvecklingen av näringslivet i kommunen.

– Med Tolvforsskogen markeras möjligheterna till en ny era för Gävle, där vi både skapar en logistik – och infrastrukturnod och utrymme för vårt framtida näringsliv. Här vill vi visa potentialen med Gävle och här kan förhoppningsvis både nya arbetstillfällen, innovation och hållbarhet växa fram och frodas. Nu tar vi det första steget för den utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Förslaget innebär att delar av Tolvforsskogen utvecklas till ett nytt verksamhetsområde som till exempel kan innehålla industrier, lager, kontor, hotell, konferensanläggningar, restaurang och annan service. Samtidigt ska området ha en tydlig hållbarhetsprofil, vilket bland annat innebär en stor satsning för att hitta nya sätt som passar framtidens klimatförändringar, möjligheter till digitalisering, byte av transportslag och en trivsam arbetsmiljö.

– När vi genomför så här stora planer är det viktigt att vi får in synpunkter och information från de medborgare som påverkas. Därför hoppas jag att så många som möjligt deltar i samrådet, antingen genom att skicka in en synpunkt eller genom att komma på något av samrådsmötena. Det kommer att göra Tolvforsskogen ännu bättre, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Läs mer och tyck till om förslaget för Tolvforsskogen här.

Karta över området

Karta som visar planområdena för Tolvforsskogen.
Planområde – klicka på bilden för att se kartan större.