Nu kopplar vi ihop Hemlingby handelsområde och centrala Gävle!

I takt med att Hemlingby handelsområde och det nya bostadsområdet Södra Hemlingby växer fram ökar också behovet av ett snabbt, smidigt och miljövänligt resealternativ för personal, kunder och boende i området.

Därför påbörjar vi i mars 2021 byggnationen av en efterlängtad gång- och cykelväg som kopplar ihop Hemlingby handelsområde och Parkvägen där huvudcykelstråket leder vidare mot centrala Gävle.

Gång- cykelvägen går även förbi Gavlegårdarnas kontor i Hemsta vilket underlättar för kunder och personal att på ett smidigt och säkert sätt ta sig till dit. Det ska vara enkelt att cykla i ett växande Gävle!

Läs mer om projektet och se karta över sträckan här