Nya rekommendationer från 1 november vid luftvägssymtom

Händer som tvättar sig i vattenkran.
Från och med den 1 november gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid symtom samt vem som ska testa sig och när.

Syftet med rekommendationerna är att undvika spridning av covid-19 och även andra luftvägsinfektioner som exempelvis RS-virus och influensa samt skydda personer i riskgrupp.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vuxna och barn med symtom på luftvägsinfektion.

Tänk på att stanna hemma vid tecken på luftvägsinfektion som exempelvis halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.