Om Google Analytics på gavle.se

En bärbar dator med Gävle kommuns webbsida.
Fram till 25 februari 2021 använde gavle.se analysverktyget Google Analytics för att samla statistik för att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på webbplatsen.

Analysverktygen användes för att ge Gävle kommun information om vilka sidor som är mest respektive minst besökta och har använts för att förbättra webbplatsen för att i högre grad motsvara besökarnas behov.

Vi har blivit uppmärksammade på att vi tidigare saknat tydlig information till våra besökare om att vi använt Google Analytics oanonymiserat på vår webbplats och att vi vi nu tagit bort kopplingen mellan vår webbplats och analysverktyget alltför sent. Detta var felaktigt hanterat av oss och vi beklagar de eventuella besvär detta kan ha inneburit för våra besökare. Samtliga kopplingar till verktyget är nu borttagna till följd av Schrems II-domen som kom den 16 juli 2020.

Vi har gjort en rapport om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.