Fritidsaktiviteter

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp att utföra dina fritidsaktiviteter och umgås med andra. Det finns olika träffpunkter för gemenskap och aktivitet.