Förlängd skolbarnomsorg

Om ditt barn har en funktionsnedsättning och är över 13 år kan du ansöka om förlängd skolbarnomsorg. För att få ansökan beviljad behöver ditt barn omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ansök om förlängd skolbarnomsorg

Du kan ansöka på olika sätt. På den här sidan hittar du information om hur du ansöker.

Det här är förlängd skolbarnomsorg

Om ditt barn har en funktionsnedsättning och går i skolan och behöver tillsyn före och efter skoldagen och under lov kan du ansöka om förlängd skolbarnomsorg.

Det här gäller vid förlängd skolbarnomsorg:

Det här ingår i förlängd skolbarnomsorg

Ditt barn får:

  • personlig omvårdnad
  • aktivering
  • samvaro
  • stöd vid måltider.

Avgifter

Förlängd skolbarnomsorg kostar inget. Du betalar endast en avgift för mat och fika.

Bra att veta

Överklaga beslut om förlängd skolbarnomsorg

Alla beslut om insatser inom Välfärd Gävles verksamheter går att överklaga. Du överklagar alltid på samma sätt.

Här kan du läsa om hur du överklagar beslut inom Välfärd Gävles alla verksamheter.

Synpunkter och klagomål på förlängd skolbarnsomsorg

Om du är missnöjd med den förlängda skolbarnomsorg ditt barn får kan du framföra dina synpunkter eller anmäla klagomål. När du talar om vad du tycker ökar våra möjligheter att förbättra verksamheten.

Här kan du läsa om hur du lämnar synpunkter och klagomål på Välfärd Gävles alla verksamheter.

Bra att veta om tystnadsplikt

Alla som arbetar inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får föra vidare sådant de får veta som rör dig och de insatser du får utan att först ha fått ditt samtycke.