Miljöombyte för barn och unga med funktionsnedsättning – korttidsvistelse

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan ansöka om att få korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Vistelsen kan ordnas vid ett korttidshem, i kontaktfamilj eller som lägervistelse. Den som ansöker måste omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)