Korttidsvistelse för barn och unga med funktionsnedsättning

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ska ge miljöombyte och vila för dig som har funktionsnedsättning och avlösning för dig som är anhörig.

För att få korttidsvistelse

Den som ansöker måste omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Här kan du läsa om lagen samt vilka insatser du kan söka.

Du får vistelse utifrån dina behov

Vistelsen kan ordnas vid:

  • ett korttidshem
  • i kontaktfamilj
  • eller som lägervistelse.

Ansök om korttidsvistelse

Här finner du ansökan och vilka stöd du kan ansöka om. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot och bedömer din ansökan.

Efter att du ansökt

När du har ansökt handlägger vi ditt ärende och du får sedan besked från oss om du fått din ansökan beviljad.

Överklaga beslut om korttidsvistelse

Om du inte är nöjd med det beslut du får har du rätt att överklaga det.

Bra att veta

Alla som arbetar inom våra verksamheter för personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får föra vidare sådant de får veta som rör dig och de insatser du får utan att först ha fått ditt samtycke.