Välkommen till Sätraängen
Korttidshem för barn och unga

Sätraängens korttidshem

Sätraängens korttidshem vänder sig till barn och ungdomar med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

Så fungerar det på Sätraängen

På Sätraängens korttidshem finns tre platser för barn och ungdomar 0-19 år. Varje barn har ett eget rum under sin vistelse.

Aktiviteter och gemenskap

Här får barnen och ungdomarna en meningsfull, trygg och rolig fritid. Aktiviteterna anpassas utifrån behov, intressen och önskemål. Vi uppmuntrar till gemenskap genom till exempel utflykter och aktiviteter och barnen får möjlighet att umgås med varandra och utveckla sin sociala förmåga.

Varje barn får en genomförandeplan med mål som bidrar till utveckling och välmående. På Sätraängen arbetar förskollärare, fritidspedagoger och habiliterare.

Aktivt miljöarbete

Vi arbetar klimatsmart för en hållbar miljö. Barnen och ungdomarna tar del efter sin förmåga genom att vara med och förbättra både utemiljö och innemiljö. De får också lära sig om odling och återvinning.

  • Vi arbetar utifrån en miljöpolicy som utgår från Gävle kommuns miljöstrategiska program. Miljöpolicyn anger hur vi sparar energi, minskar användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, minskar matsvinn, ökar inköp av närproducerade produkter och tjänster, minskar andelen rött kött, ökar andelen vegetabilier och hur vi källsorterar avfall.
  • Vi arbetar med ”Grön flagg” som drivs av ”Håll Sverige Rent”. Grön flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools som är ett världsomspännande lärandeprogram inom hållbar utveckling.
  • Vi deltar i skräpplockardagarna som Håll Sverige Rent anordnar varje år i maj. Vi plockar också skräp vid andra tillfällen under hela året.
  • Vi genomför kemikalierensning som omfattar kök och kemikalier, leksaker, pyssel och vila. Innan vi köper nya produkter tänker vi alltid ”uppfyller de miljökraven?”

Lämning och hämtning

Du som vårdnadshavare kommer överens med korttidshemmet om vilken tid som passar för att lämna och hämta ditt barn eller ungdom.

Ankomsttid på vardagar är vanligtvis mellan klockan 14.00 och 16.00 och tid för hämtning på morgonen klockan 08.00.

Ankomsttid på helger och lov är vanligtvis mellan klockan 08.00 och 10.00 eller mellan 14.00 och 16.00. Tid för hämtning kommer du överens med korttidshemmet om.

Barn och ungdomar som väljer att inte övernatta under sin vistelse kan komma till korttidshemmet mellan klockan 14.00 och 16.00 och hämtas senast klockan 20.00. Vistelsen räknas då som ett helt dygn.

Inför din vistelse

Här hittar du viktiga blanketter inför din vistelse.

Packningslista för de som vistas på korttidshemmet.

Lista över vistelsetider och mediciner.

Riktlinjer för läkemedelshantering

En överenskommelse mellan föräldrar och personal.

Tillfälliga kontaktuppgifter

Uppgifter om vem vi kontaktar om ni som föräldrar/vårdnadshavare tillfälligt inte är tillgängliga.

Kontakta Sätraängens korttidshem

Enhetschef

Telefon: 076 697 37 29

Bilder från Sätraängens korttidshem