Frågor och synpunkter på färdtjänst och riksfärdtjänsttillstånd

Här finns information om hur du kan ställa frågor eller ge dina synpunkter på färdtjänst och riksfärdtjänst.

Frågor gällande tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du en fråga eller synpunkt gällande själva tillståndet för färdtjänst eller riksfärdtjänst kan du antingen ringa eller skicka e-post till oss.

Telefon

Telefonnummer till kundtjänst 026-17 80 00. Fråga efter handläggare för färdtjänst.

E-post

Mejla din fråga eller synpunkt till fardtjanst.prh@gavle.se.

Frågor gällande resor med färdtjänst och riksfärdtjänst

Har du en fråga eller synpunkt gäller själva resan kan du ringa, skicka e-post eller gå in på X-trafiks webbplats.

Telefon

Telefonnummer till X-trafiks kundservice: 0771-910 109.

E-post

Mejla din fråga eller synpunkt till fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se.

Webb

Du kan lämna dina synpunkter direkt på X-trafiks webbplats.