Kostnad och avgifter för vård- och omsorgsboenden

Här hittar information om kostnad och avgifter som gäller för dig som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Omvårdnadsavgift

Du som bor på ett vård- och omsorgsboende betalar en avgift för den omvårdnad du får. Avgiften betalar du till kommunen oavsett om du på deras boende eller privat boende. Omvårdnadsavgiften är en individuell avgift och hur mycket du betalar beräknas utifrån dina inkomster och din kostnad för bostad.

Om du är gift eller i ett registrerat partnerskap beräknas omvårdnadsavgiften utifrån era gemensamma inkomster. Om du är sammanboende är det endast dina inkomster som ligger till grund för hur mycket du betalar i avgift.

Din omvårdnadsavgift kan aldrig bli högre än 2 575 kronor per månad. Det kallas maxtaxa och är ett högkostnadsskydd.

Läs mer om maxtaxa och hur din omvårdnadsavgift beräknas.

Hyra och mat

Du betalar hyra för din lägenhet på vård- och omsorgsboendet. Din hyra avgörs bland annat av hur stor lägenheten är och hur den är utformad. Hushållsel ingår i hyran.

Du betalar hyra i efterskott på kommunens egna boenden. Du betalar hyran i förskott på de externa utförarnas boenden. Förskottshyra gäller på följande boenden:

  • Humana Omsorg, Södra Centralgatan.
  • Attendo Sverige AB, Pukslagarvägen och Muréngatan.
  • Vardaga Opalen AB, Villa Vallonen.
  • Norlandia, Sätraåsen.

Du som bor på ett vård- och omsorgsboende betalar även för mat. Avgiften för mat är 3 651 kronor per månad (122 kronor per dygn) på kommunens egna boenden. Om din make/maka/partner har beviljats vård- och omsorgsboende och ni bor tillsammans i lägenheten på boendet har du möjlighet att köpa mat för 106 kronor per dygn. Privata boenden tar ut en egen matavgift som kan skilja sig från avgiften på kommunens boenden.

Förbrukningsvaror och sänglinne

  • Du som bor på ett vård- och omsorgsboende har möjlighet att köpa förbrukningsvaror från boendet för 163 kronor per månad. Till förbrukningsvaror räknas till exempel toalettpapper, glödlampor och rengöringsmedel.
  • Du kan även hyra sänglinne från boendet för 72 kronor per månad.

Bostadstillägg

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg om du bor på ett vård- och omsorgsboende. Du ansöker hos Pensionsmyndigheten om du är 66 år eller äldre och hos Försäkringskassan om du är yngre än 66 år.

Kontakt

Om du har frågor om avgifter och kostnader, kontakta Gävle kommuns kundtjänst.