Hot, våld och kränkningar

Du som upplever hot, våld och kränkningar kan få hjälp. Även du som är anhörig till en person i den situationen kan få stöd.