Gör skillnad - Våga bry dig!
Alla har rätt till ett liv fritt från våld

Våga bry dig!

Gör skillnad för personer som utsätts för våld i nära relation. Våga bry dig och visa omtanke. Tillsammans gör vi Gävle till en trygg plats för alla.

Om du vet hur du kan agera när du känner oro för att någon far illa kan du aktivt ingripa och bidra till att förhindra våld.

Aktuellt

Så kan du hjälpa andra

Om du ser något som inte känns okej eller märker att någon behöver hjälp kan du agera olika beroende på situationen. Du kan agera innan, under eller efter något inträffat. Gör det som känns rätt och säkert för dig.

Du kan alltid ringa polisen på 112, vid akuta eller hotfulla situationer gör du detta först.

Om du är orolig för pågående våld

 • Ring polisen.
 • Knacka på dörren eller stör på något vis. Du behöver inte stå kvar, bara genom att störa har du visat att du bryr dig och eventuellt avbrutit pågående våld.
 • Sök stöd hos andra om det känns svårt att agera själv.
 • Försök dokumentera tid, plats och signalement. Det kan underlätta polisens arbete

Om du är orolig för en person i din närhet

 • Prata med den du är orolig för, fråga hur personen mår och om du kan hjälpa till.
 • Visa att du är beredd att lyssna.
 • Försök att hålla kontakt även om personen drar sig undan.
 • Berätta att det finns hjälp att få.
 • Ge inte upp.

Kvinnojouren Blåklockan

 • Telefonnummer: 026-51 11 21

Terrafems jourtelefon för kvinnor, stöd på över 70 olika språk

Stickan, Krismottagning för män

 • Telefonnummer: 026-18 73 73

Brottsofferjouren i Gävle

Kvinnofridslinjen

Polisen

RFSL Stödmottagning – för hbtq-personer utsatta för våld

SOMAYA – stöd och vägledning för kvinnor med utländsk bakgrund

Socialtjänsten (Gävle Kommun) – Fråga efter Mottagningsenheten

 • Telefonnummer: 026-17 80 00

Mer kontaktuppgifter till Socialtjänsten hittar du längre ner på sidan

Våld är inte bara sparkar och slag

Våld i nära relationer behöver inte innebära slag eller misshandel. Det kan också vara

• psykiskt
• fysiskt
• digitalt
• sexualiserat
• försummelse.

Här kan du läsa om hur vi jobbar med våldsförebyggande arbete

Exempel på psykiskt våld är att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv. Det kan också handla om fysiskt våld som slag eller sparkar, att gå över någons sexuella gränser eller att hota med att sprida privata foton eller filmer digitalt i sociala medier.

När en person som är beroende av stöd inte få den hjälp man behöver, till exempel med mat, medicin eller hygien handlar det om försummelse.

Våld i nära relationer finns i alla åldrar, bostadsområden och samhällsklasser.

För barn och unga

I Gävle har ungefär två barn i varje klass upplevt våld i hemmet. Våld kan vara något som gör ont på kroppen som slag och sparkar. Det kan också vara när någon säger elaka saker som gör att man får ont i hjärtat, magen eller huvudet.

Om du är orolig för dig själv eller någon annan

 • Prata med en vuxen du litar på! Det kan vara en lärare, kuratorn på skolan, en kompis förälder eller någon du känner.
 • Ring till BRIS.
 • Ring till socialtjänsten och berätta hur du har det.

Kom ihåg att du alltid får berätta om dåliga hemligheter för någon vuxen du litar på, även om någon har sagt att du inte får.

BRIS

 • Telefonnummer: 116 111
 • Webbplats: bris.se

Umo/Youmo Ungdomsmottagningen

 • Telefonnummer: 026-15 55 70
 • Webbplatser: umo.se, youmo.se,  jagvillveta.se

Socialtjänsten (Gävle Kommun) – Fråga efter Mottagningsenheten

 • Telefonnummer: 026-17 80 00

Mer kontaktuppgifter till Socialtjänsten hittar du längre ner på sidan

GRINDEN – stödgrupper för barn och ungdomar

Jourer

Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet

Här kan du få råd om hur du ska hantera din situation och göra en orosanmälan.

Fax: 08-567 941 15

Vill du träffa oss för att prata med någon direkt kan du komma och besöka oss.

Postadress

Välfärd Gävle
Mottagningsenheten
Box 825
801 30 Gävle

När socialtjänstens mottagningsenhet är stängd kan du kontakta socialjouren. Exempel på situationer när du kan kontakta socialjouren:

 • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
 • missbrukare som akut måste tas om hand
 • om någon är utsatt för hot eller våld.

Kontaktuppgifter socialjouren

Telefon: 026-10 02 25

Telefontider

Måndag–torsdag 17.00–23.00
Fredag 17.00–02.00
Lördag 16.00–02.00
Söndag 16.00–23.00

När socialjouren är stängd

Behöver du göra en akut anmälan när både socialtjänstens mottagningsenhet och socialjouren har stängt ringer du 112.

Om du själv är utsatt för våld

Här kan du läsa mer om vart du vänder dig om du är utsatt för våld.

Vi står bakom Våga bry dig!

Våga bry dig! är ett samarbete vi har tillsammans med Gavlegårdarna, Hyresgästföreningen, Kvinnojouren Blåklockan och Polisen. Det är ett kommunövergripande våldspreventivt arbete som syftar till att öka tryggheten och förebygga våld i nära relationer i hela kommunen.

#Gävlefrittfrånvåld