Du som lever nära någon med demens

Här hittar du aktuella anhöriggrupper inom området demens.

Grupper verksamma just nu

Anhörigutbildning om demens

Du får kunskap och information om beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD).

Anhöriggrupper

Grupp för anhöriga som har närstående med demenssjukdom (kognitiv minnessvikt).

Anmälan och mer om stöd till anhöriga

Här kan du anmäla dig och läsa mer om hur anhöriggrupper fungerar.

Här kan du läsa om Anhörigcenter, som är en mötesplats för dig som är anhörig. 

Här kan du också läsa om Demensförbundet som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga.

Hittar du inte den grupp du behöver, kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Besöksadress