Någon att prata med om familj och barn

Du som behöver råd och stöd kan vända dig hit. Du får någon att prata med om relationsproblem, familjekriser, familjerättsliga frågor eller helt enkelt om föräldrarollen i sig.

Du är välkommen att ta kontakt med vår socionom på telefon eller via e-post.