Öppna förskolan Sätra

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och medföljande vuxen och är familjecentralens hjärta och centrum. Här finns möjlighet att möta andra barn och vuxna för lek och lärande och du som vårdnadshavare kan få stöd i ditt föräldraskap.

Aktuellt

Träffa andra barn och vuxna

Verksamheten vänder sig till barn i åldrarna 0-5 år förutom på tisdagar då verksamheten riktar sig till yngre barn (0-18 månader).

Här får du träffa pedagoger och vara med i aktiviteter som sångstund, bakning och skapande verksamhet som är frivillig att delta i. Du har själv ansvar för ditt barn när ni är här.

Öppna förskolan är avgiftsfri

Öppna förskolan är en avgiftsfri verksamhet vilket betyder att det inte kostar något för dig och ditt barn att besöka verksamheten.  Du behöver inte anmäla ditt besök innan.
På öppna förskolan finns möjlighet att köpa fika till en låg kostnad.

Babyöppet på tisdagar

På tisdagar bjuder vi in till babyöppet, då riktar sig verksamheten till barn i åldern 0-18 månader. Du och ditt barn kan då bekanta er med vår verksamhet och träffa andra familjer med barn i samma ålder. Övriga dagar välkomnas alla barn och verksamheten öppen för familjer med barn i åldrarna 0-5 år.

Öppettider och kontakt

 • Adress:
 • Telefon:
 • Öppettider:

  Måndagar: Inneverksamhet: 09.00-13.00. Uteverksamhet: 09.00-12.00 (från och med
  den 8 april)
  Tisdagar: Babyöppet barn 0-18 månader. 09.00-12.00 och 13.00-15.30
  Onsdagar: 09.00-12.00 och på eftermiddagen 13.00-15.00 för yngre föräldrar upp till 23 år.
  Torsdagar: 13.00-15.30
  Fredagar: 09.00-13.00

Välkomna!