Regeringen lämnar över uppföljningen av nya hållbara Näringen

Drönarbild som visar stadsdelen Näringen ovanifrån.
Gävle står inför satsningar i mångmiljardklassen genom ett avtal mellan staten, Region Gävleborg och Gävle kommun. Avtalet tecknades 2017 och innebär att Gävle kommun ska ställa om Näringen till en hållbar stadsdel.

– Avtalet om Näringen är ett bra exempel på hur staten och kommuner kan samordna sina planeringsprocesser för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling, samtidigt som statens infrastrukturinvesteringar får större samhällsnytta, säger Johan Edstav, särskild utredare för regeringens utredning Samordning för bostadsbyggande.

Samtidigt byggs ett nytt stort verksamhetsområde intill tre järnvägsstambanor, två europavägar och Sveriges tredje största hamn. Staten ska, genom Trafikverket, ta fram underlag för infrastruktursatsningar som nya dragningar av Ostkustbanan och Bergslagsbanan, ny järnvägsstation vid Gävle sjukhus och flytt av bangårdar för att möjliggöra ett nytt centralt och hållbart bostadsområde vid havet. Hittills har Regeringen följt upp avtalet, men från och med den 1 januari 2021 övertar Länsstyrelsen Gävleborg uppföljningen av de satsningar som gäller Gävle.

– Vi har världens chans när staten går in med pengar att göra ett lyft för vår kommun och region. Att uppföljningen lämnas över till Länsstyrelsen innebär att vi som kommun kan kroka arm och tillsammans arbeta för våra lokala förutsättningar. Vi får närmare till den uppföljande myndigheten, och kan ha mer direktkontakt i olika frågor, säger kommunalråd Erik Holmestig (C).

– Näringen är ett projekt som kan göra stor skillnad för länet. Attraktiva bostäder kan göra det lättare för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. Samtidigt skapar det här området möjligheter för tillväxt och nya etableringar. I en annars ansträngd tid med kanske färre glädjeämnen än vanligt är det väldigt roligt att genom det här projektet känna framtidstro och fokusera på möjligheter, säger landshövding Per Bill, chef för Länsstyrelsen Gävleborg.

Satsningen på järnväg innebär bättre förutsättningar för hållbara godstransporter. Dessutom får Gävleborna, länsborna och boende i Dalarna och Stockholm-Mälardalsregionen möjlighet att pendla eller resa utan att tära på miljön.

– Det är ett stort och komplext trafikpussel som ska läggas i Gävle. Samordningen mellan oss parter är viktig för att vi ska lyckas, säger Catherine Kotake, regional direktör vid Trafikverket.

När järnvägarna dras om norr om E16, till västra sidan E4:an bildas ett nytt läge med tillgång till komplett infrastruktur. I Tolvforsskogen planeras därför ett stort verksamhetsområde, en nod för gods på väg, järnväg och sjöfart som får stor betydelse för Gävle, Stockholmsregionen och resten av Sverige.

– Det är mycket betydelsefullt för den regionala utvecklingen, bland annat medför den nya stationen Gävle västra att invånarna i länets kommuner får en direktkoppling med tåg till Gävle Sjukhus, säger regionråd Marie-Louise Dangardt (S).

På Näringen planeras en av Gävles största stadsomvandlingar genom tiderna. Det finns många anledningar till att just Näringen är utvalt. Området har ett centralt läge nära havet, men även en rad utmaningar. Vattentäkten som går genom området är inte tillräckligt säkrad för att ge dricksvatten i framtiden. Näringen påverkas av kraftiga regn, och behöver säkras för framtida klimatscenarion. Gamla industrier, lager och soptipp har genom åren gett många miljöskulder att hantera.

– Det är hög tid att ta tag i problemen, och tajmingen uppstod nu i samband med statens stora satsningar på infrastruktur och hållbara stadsdelar. Att fortsätta skjuta problemen på framtiden är inte ett alternativ. Sammantaget innebär utvecklingen i Gävle många affärsmöjligheter och arbetstillfällen under lång tid framöver, säger Erik Holmestig (C).