Skärpta allmänna råd i Gävleborg

Måndag 16 november infördes skärpta allmänna råd i Gävleborg. Beslutet fattades av Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Syftet med de skärpta allmänna råden är att minska smittspridningen av covid-19, genom att minska trängsel och antalet kontakter mellan invånarna i vårt län.

De skärpta allmänna råden gäller till och med söndag den 13 december, men kan komma att förlängas.

Här är de skärpta allmänna råden:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Läs mer

Läs frågor och svar om de skärpta allmänna råden i Gävleborg hos 1177.se.
Läs mer om de lokala restriktionerna hos Folkhälsomyndigheten samt Region Gävleborg.

Max åtta deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, detta gäller även för sittande publik. Utgångspunkten är att begränsningen på åtta personer ska gälla i högst fyra veckor. Läs mer på regeringen.se och lansstyrelsen.se

Begravningsceremonier undantas från begränsning och får hållas med maximalt 20 deltagare.

Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen har tagit bort.