Tyck till om Gävle – nu pågår årets medborgarundersökning

Nu har SCB skickat ut sin årliga medborgarundersökning till 1 600 slumpmässigt utvalda Gävlebor. Genom att svara på de 41 frågorna om hur det är att bo och leva i Gävle är deltagarna med och påverkar Gävles utveckling.

I år deltar 161 av landets 290 kommuner i undersökningen vilket är rekord. Gävle är med för tionde gången för att få veta vad Gävleborna tycker om sin kommun.

Frågorna i undersökningen handlar bland annat om vad man tycker om skolan, äldreomsorgen, boende – och arbetsmöjligheter, utbud för fritid och kultur samt om man har möjlighet att påverka. Svaren blir ett betydelsefullt underlag till Gävle kommuns utvecklingsarbete och det är därför viktigt med ett högt deltagande.

Nytt för i år är att en bredare åldersgrupp deltar då den övre åldersgränsen på 84 år har tagits bort. Dessutom finns det också nya frågor om integration och jämlikhet. Till exempel ställs frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

– Svaren på enkäten är ett viktigt underlag som vi använder för att utveckla och förbättra det medborgarna tycker är angeläget att prioritera. De nya frågorna i årets enkät hoppas jag kan bidra till mer kunskap som gör att vi kan fortsätta stärka arbetet mot ojämlikheten i vår kommun, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enkäten kan besvaras både genom en pappersblankett eller via webben. Svar via pappersenkät måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november, kl. 12.00.

Här kan du läsa mer om undersökningen.

Kom ihåg att det alltid går att lämna i förslag på hur Gävle kan bli ännu bättre på www.gavle.se/tycktill