Lista över förskolor och utförare av pedagogisk omsorg i Gävle kommun

Du hittar bland annat adresser, kontaktuppgifter och öppettider.

 • Andersberg
 • Bomhus
 • Brynäs
 • Forsbacka
 • Furuvik
 • Hedesunda-Grååsen
 • Hemlingby-Järvsta
 • Hamrånge
 • Hille
 • Lexe-Hagaström
 • Centrala Gävle-Nynäs
 • Stigslund-Strömsbro
 • Sätra
 • Söder-Hemsta
 • Sörby
 • Valbo
 • Villastaden-Fridhem
 • Öster-Alderholmen
 • kommunal förskola
 • fristående förskola
 • kommunal pedagogisk omsorg
 • fristående pedagogisk omsorg

Alborga Natur och Lek

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Almgårdens förskola
Foto: Thuresson Veronica

Almgården

Vi arbetar inspirerade av den pedagogiska filosofin och förhållningssättet i Reggio Emilia. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. Kortadress: www.gavle.se/almgarden

Exteriörbild på Andersbergsgården

Andersbergsgården

Vårt mål är att barnen ska ha roligt, få en bra självkänsla, skapa goda relationer. Vi vill ge trygghet åt både barn och föräldrar. Kortadress: www.gavle.se/andersbergsgarden

Exteriörbild på Apelgården

Apelgården

Apelgården är en förskola som bubblar av liv, lek och lust att lära. Vi som pedagoger vill att alla barn som kommer till oss ska få känna trygghet, glädje, empati, bekräftelse och respekt för sig själva och för andra. Kortadress: www.gavle.se/apelgarden

Exteriörbild på Apollogården

Apollogården

Vi arbetar utifrån barnens inflytande. Hörnstenarna i verksamheten är vår demokratiska värdegrund, där delaktighet och ett lustfyllt lärande är grunden. Kortadress: www.gavle.se/apollogarden

Exteriörbild på Björke förskola

Björke förskola

Vårt mål är att vara en kreativ, lärorik och framförallt trygg plats för barnen. Vi hoppas att varje dag ska ge dem möjlighet att utforska sin omvärld genom att använda sin upptäckarlust och nyfikenhet. Kortadress: www.gavle.se/bjorkeforskola

Exteriörbild på Björngården

Björngården

Vårt mål är att barnen ska ha roligt, få en stark självbild, skapa goda relationer och ge trygghet åt både barn och föräldrar. Björngården ligger i Andersberg. Kortadress: www.gavle.se/bjorngarden

Exteriörbild på Brynäsgården

Brynäsgården

Vår målsättning är att ge barnen en trygg och positiv uppväxtmiljö. Tid för lek och lusten att lära - det är viktigt att barnen har roligt på sin förskola.

Bullerbyn föräldrakooperativ

Bullerbyn föräldrakooperativ

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Bönans förskola

Bönans förskola

På Bönans förskola jobbar vi aktivt med frågor som normer och värden, utveckling och lärande samt att ge varje barn möjlighet till inflytande. Kortadress: www.gavle.se/bonansforskola

Daggmaskens förskola

På Daggmaskens förskola arbetar vi med att stärka barnens självkänsla och väcka lust och nyfikenhet. Vi bygger verksamhetens undervisning på barnens intressen eftersom glädje är grunden för livslångt lärande.

Familjedaghem Bomhus

Hos våra familjedaghem förbereder vi ditt barn för ett fortsatt och livslångt lärande. Pedagogerna har kompetens att kommunicera med, utmana, stimulera och möta både de yngre och de äldre barnen. Kortadress: www.gavle.se/familjedaghembomhus

Exteriörbild på huset där Kickis skogstroll har sin verksamhet

Familjedaghem Kickis skogstroll

Kommunal pedagogisk omsorg. Läs mer om verksamheten på www.gavle.se/familjedaghemsodra.

Familjedaghem Södra/Västra

Hos våra familjedaghem förbereder vi ditt barn för ett fortsatt och livslångt lärande. Pedagogerna har kompetens att kommunicera med, utmana, stimulera och möta både de yngre och de äldre barnen. Våra familjedaghem finns i Hedesunda, Sörby och Sätra. Kortadress: www.gavle.se/familjedaghemsodra

Fjärilens familjedaghem

Just nu går det inte att ansöka till detta familjedaghem.

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Fridebo

Fridebo förskola

Fridebos verksamhet präglas av respektfullt bemötande, stort engagemang, lyhördhet och nytänkande. Förskolan ligger i Hagaström. Kortadress: www.gavle.se/fridebo

Exteriörbild på Fyrens förskola

Fyrens förskola

Våra prioriterade områden är språkutveckling, barnens inflytande samt deras utveckling och lärande. Fyrens förskola är en mångkulturell förskola som är belägen på Gävle Strand. Kortadress: www.gavle.se/fyren

Exteriörbild på Förskolan Orion

Förskolan Orion

Barnen på vår förskola ska ha roligt, få en stark självbild, och utveckla sin förmåga att skapa goda relationer. Förskolan ligger i Andersberg. Kortadress: www.gavle.se/orionsforskola

Galaxy Förskola

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Guldsmedens förskola

Guldsmedens förskola

Guldsmedens förskolas fokus ligger på att stärka ditt barns självkänsla och stimulera till glädje och nyfikenhet inför det livslånga lärandet. Förskolan ligger i Valbo. Kortadress: www.gavle.se/guldsmeden

Exteriörbild på Hammargården

Hammargården

Hammargården är en mångkulturell förskola. Hammargården ligger skyddad från biltrafik i ett grönområde på Brynäs. Kortadress: www.gavle.se/hammargarden

Exteriörbild på Hedesunda förskola

Hedesunda förskola

Barnens tid i Hedesunda förskola ska vara trygg, glädjefylld, empatisk och fylld med ett lustfyllt lärande. Vi vill ge alla barn samma möjligheter efter sina egna förutsättningar. Kortadress: www.gavle.se/hedesundaforskola

Hedvigslunds förskola

Hedvigslunds förskola är en fristående förskola som vilar på en kristen värdegrund. Vi är en mindre förskola med små barngrupper i en trevlig miljö med närhet till grönområden och skogspartier. Vi har även en stor idrottshall som ger ökade möjligheter till rörelseglädje.

Foto av Hemlingborgs förskola

Hemlingborgs förskola

På Hemlingborgs förskola jobbar vi för att barnen ska ha roligt, få en bra självkänsla och skapa goda relationer. Vi vill ge trygghet åt både barn och föräldrar. Hemlingborgs förskola ligger i stadsdelen Södra Hemlingby.

Exteriörbild på Herrgårdens förskola

Herrgårdens förskola

Vi arbetar för att skapa en förskola där alla barn och vuxna känner att det är lika mycket värda. Vi vill att alla barn får ta del av pedagogernas olika kompetenser. Kortadress: www.gavle.se/herrgardensforskola

Exteriörbild på Häcklinge förskola

Häcklinge förskola

På Häcklinge förskola arbetar vi aktivt med normmedvetenhet. Vårt arbete utgår från vår läroplan som säger att ”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.” Kortadress: www.gavle.se/hacklingeforskola

Exteriörbild på Högbergsgården

Högbergsgården

Hos oss arbetar barn och medarbetare mot gemensamma mål. Vi lägger stor vikt vid en trygg och positiv uppväxtmiljö. Barnens lust och nyfikenhet är utgångspunkten när vi formar vår verksamhet.

Exteriörbild på Hövdingavägens förskola

Hövdingavägens förskola

Vi vill tillsammans med dig som förälder bygga upp ett ömsesidigt förtroende som gör barnets vistelse hos oss så utvecklande som möjligt. Samarbete vårdnadshavare-personal är grunden för barnets trygghet. Kortadress: www.gavle.se/hovdingavagen

Kardborrens förskola

Kardborrens förskola

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Kidzateljé

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Klintbergsparkens förskola

Klintbergsgården har rivits. Våren 2024 påbörjas bygget av en ny förskola, Klintbergsparkens förskola. Förskolan uppförs i två plan med sex avdelningar för sammanlagt 120 barn samt nattis. Förskolan beräknas vara klar i slutet av 2025.

Korpvägens förskola

Förskolan har fyra avdelningar. Korpvägens förskola ligger i nära anslutning till Sörbyskolan i stadsdelen Sörby. Kortadress: www.gavle.se/korpvagen

Exteriörbild på Källbackens förskola

Källbackens förskola

Vår gård är stor, kuperad och erbjuder rika möjligheter till lek och motorisk träning. Förskolan består av två byggnader, stora huset och paviljongen. Kortadress: www.gavle.se/kallbacken

Exteriörbild på Källö förskola

Källö förskola

Vår målsättning på Källö förskola är att ditt barn ska känna trygghet, glädje och tillit till sin egen förmåga. Förskolan ligger i Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/kalloforskola

Lektruppen

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Lergökens förskola

Lergökens förskola

På Lergöken förskola har vi barnen i fokus. Vi vill stimulera barnens kreativitet och skaparglädje, inlevelseförmåga och självständighet. Lekens betydelse för inlärning är ett viktigt inslag i vår förskola. Kortadress: www.gavle.se/lergoken

Lillmyran föräldrakooperativ

Lillmyran föräldrakooperativ

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Lindbacka förskola

Lindbacka förskola

På vår förskola ska alla bli bemötta på ett positivt sätt; med ett leende och ett hej. Genom ett positivt bemötande tror vi att vi kan sprida glädje och få alla att känna sig sedda och bekräftade. Kortadress: www.gavle.se/lindbackaforskola

Exteriörbild på Majgården

Majgården

På  Majgården finns det tre förskoleavdelningar och två resursavdelningar. Här träffas alla barnen till vardags vid lek både inne och ute. Kortadress: www.gavle.se/majgarden

Marias Busungar

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Marias småstjärnor familjedaghem

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Markhedens förskola

Markhedens förskola

Målet vi strävar efter är att stärka barnens identitet, självkänsla, kreativa förmåga, hälsa och välbefinnande. Den är en centralt belägen förskola med en generös utomhusmiljö. Kortadress: www.gavle.se/markhedensforskola

Exteriörbild på Masurgårdens förskola

Masurgården

På vår förskola möter vi alla barn i deras olika funderingar och reflekterar tillsammans. Barnen är delaktiga i sin vardag under sin tid på förskolan. Förskolan ligger i Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/masurgarden

Exteriörbild på Milbogården

Milbogården

På Milbogårdens förskolan arbetar vi med inriktning mot skapande verksamhet och barns inflytande. Vi vill ge barnen tilltro till sin egen förmåga, uppmuntra barnens nyfikenhet och lust att lära. Förskolan ligger i Hille. Kortadress: www.gavle.se/milbogarden

Multi Care

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Mumintrollets personalkooperativ

Mumintrollets personalkooperativ lägger stor vikt vid att se varje barn och uppmuntra deras egna val. Vikten av att skapa en välkomnande miljö med ömsesidig respekt mellan förskolan och hemmet är stort. Vi utgår ifrån barnens erfarenhetsvärld för att på bästa sätt få fina lärorika stunder tillsammans. Barnen är fantastiska att ”smitta” varandra både i lek och lärande.

Exteriörbild på Myrbackagården

Myrbackagården

På Myrbackagårdens förskola rustar vi varje barn med glädje och tillit till sitt livslånga lärande. Förskolan ligger i Bomhus och har egen kock. Kortadress: www.gavle.se/myrbacka

Exteriörbild på Mårdvägens förskola

Mårdvägens förskola

På Mårdvägens förskola hämtar vi pedagoger inspiration från Reggio Emilias filosofi och förhållningssätt. Kortadress: www.gavle.se/mardvagen

Nattis Gävle

Nattis Gävle är en pedagogisk omsorg som ligger i centrala Gävle. För att få plats för sitt/sina barn hos oss ska man ha ett behov av omsorg på obekväm tid, behov före klockan 6.30 och efter klockan 18.30. Kortadress: www.gavle.se/nattis

Exteriörbild på Nordangården

Nordangården

På vår förskola möts barn och personal från hela världen. Vi är en liten förskola, därför har all personal möjlighet till god kontakt till alla familjer. Nordangården är en centralt belägen förskola. Kortadress: www.gavle.se/nordangarden

Norlandia Förskolor Regnbågsbacken

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Spunkens förskola

Norlandia Förskolor Spira

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Norrskensgården

Norrskensgården

Vårt mål är att barnen ska ha roligt, få en stark självbild, skapa goda relationer och att ge trygghet åt både barn och föräldrar. Förskolan ligger i Andersberg. Kortadress: www.gavle.se/norrskensgarden

Exteriörbild på Norrsundets förskola

Norrsundets förskola

Vi strävar efter att vår förskola ska vara trygg, lustfylld, lärande, fylld av lek samt vila på demokratiska grunder där barnen får vara med och påverka sin dag på förskolan. Kortadress: www.gavle.se/norrsundetsforskola

Exteriörbild på Nynärsparkens förskola

Nynäsparkens förskola

Vi vill erbjuda barnen en miljö där språk, matematik, natur och teknik får stort utrymme. Nynäsparkens förskola ligger i närheten av Boulognerskogen. Kortadress: www.gavle.se/nynasparken

Exteriörbild på Närbogården

Närbogården

I vår dagliga verksamhet ingår natur, musik, rörelse, matematik och svenska. Vi har en egen kock som lagar god och näringsriktig mat med ett klimatsmart tänk. Förskolan ligger i Hagaström. Kortadress: www.gavle.se/narbogarden

Exteriörbild på Nävergården

Nävergården

På Nävergården hämtar vi pedagoger vår inspiration från Reggio Emilias filosofi/förhållningssätt. Förskolan ligger i Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/navergarden

Exteriörbild på Olsbackagården

Olsbackagården

På Olsbackagården har vi en gård som inbjuder till många olika aktiviteter. Vi har egen matlagning och varierat utbud av grönsaker. Kortadress: www.gavle.se/olsbackagarden

Exteriörbild på Pingeltorps förskola

Pingeltorps förskola

På Pingeltorps förskola tycker vi att det är viktigt att skapa meningsfulla sammanhang utifrån barnens intressen och förmågor samt att det sker utveckling och lärande i en trygg, lekfull miljö. Vår förskola ligger i stadsdelen Sätra. Kortadress: www.gavle.se/pingeltorp

Exteriörbild på Pukslagargården

Pukslagargården

Vi vill ge barnen förutsättningar att våga prova sig fram med rätten att misslyckas och att prova igen. Att våga skapar självförtroende som ger barnen en positiv självkänsla. Förskolan ligger i Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/pukslagargarden

Pärlan

Pärlan – Björsjökyrkans förskola

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Rostocks förskola

Rostocks förskola

Vi vill stimulera barnens nyfikenhet och upptäckarglädje, ge dem en positiv självbild och en tro på sig själv för ett livslångt lärande. Förskolan ligger i ett flerfamiljshus på Söder i Gävle. Kortadress: www.gavle.se/rostock

Exteriörbild på Skräddargården

Skräddargårdens förskola

På vår förskola brinner vi för mångfald, jämlikhet och allas lika värde. Skräddargården ligger i stadsdelen Nordost.

Smaragdens förskola

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Smultronställets förskola

Smultronställets förskola

Förskolan utvecklas och formas tillsammans med barnen. För oss är det viktigt att stimulera barnens alla sinnen för att skapa en god kunskapsgrund och lust att lära. Förskolan ligger i Sätra. Kortadress: www.gavle.se/smultronstallet

Exteriörbild på Sofiedalsgården

Sofiedalsgården

På Sofiedalsgården vill vi väcka barnens nyfikenhet och följa deras intresse. Vi vill stimulera barnen att använda och träna alla sina sinnen. Förskolan ligger i Valbo. Kortadress: www.gavle.se/sofiedalsgarden

Exteriörbild på Solhjulets förskola

Solhjulets förskola

Vår målsättning på Solhjulet är att ditt barn ska känna trygghet, glädje, tillit till sin egen förmåga. Förskolan ligger i Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/solhjulet

Exteriörbild på Solkattens förskola

Solkattens förskola

Här på Solkattens förskola jobbar vi med inriktning på skapande verksamhet, teknik, språk och matematik. Solkattens förskola ligger i Bergby. Kortadress: www.gavle.se/solkatten

Exteriörbild på Staffanbackens förskola

Staffansbackens förskola

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Staffansgårdens förskola

Staffansgårdens förskola

Staffansgården är en mångkulturell förskola som även har en hörselavdelning. Här lägger vi stor vikt vid leken och barns lärande. Förskolan ligger på Brynäs. Kortadress: www.gavle.se/staffansgarden

Exteriörbild på Stenebergsgårdens förskola

Stenebergsgårdens förskola

Stenebergsgårdens förskola är en språkförskola och där alla pedagoger använder sig av TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, för att stödja det talade språket. Förskolan ligger på Brynäs. Kortadress: www.gavle.se/stenebergsgarden

Stjärnan – Maria församlings förskola

Stjärnan – Maria församlings förskola

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Stjärnorna

Fristående pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Storhagens förskola

Storhagens förskola

På Storhagens förskola möter vi alla barn med öppenhet i en tillåtande miljö där alla ges möjlighet till ett lustfyllt lärande. Förskolan ligger i Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/storhagen

Exteriörbild på Svangårdens förskola

Svangårdens förskola

Svangårdens förskola ligger i Strömsbro med naturen in på knuten. Att vara barn på vår förskola ska vara tryggt, roligt och lärorikt. Vi lägger stor vikt vid vårt arbete med barns integritet - rätten till sin egen kropp och respekten för andras. Kortadress: www.gavle.se/svangarden

Sålunda föräldrarkooperativ

Sålunda föräldrakooperativ

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Sätragårdens förskola

Sätragårdens förskola

Vi vill ge barnen upplevelser genom att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som lek, bild, sång, musik och rörelse. Kortadress: www.gavle.se/satragarden

Exteriörbild på Södergårdens förskola

Södergårdens förskola

Vår verksamhet bygger mycket på utforskande, upptäckande och tillåtande. Vår förskola ligger på Söder. Kortadress: www.gavle.se/sodergarden

Exteriörbild på Sörby förskola
Foto: Thuresson Veronica

Sörby förskola

På Sörby förskola bedriver vi en verksamhet där vi lägger stor vikt vid språket, matematik, teknik, IKT-mediepedagogik på barns villkor, samt LHU - läran om hållbar utveckling. Kortadress: www.gavle.se/sorbyforskola

Exteriörbild på Tallåsgården

Tallåsgårdens förskola

Vi ger barnen en trygg och stimulerande tillvaro. När vi har roligt lär vi bäst och i leken lär barnet sig det mesta. Förskolan ligger i Valbo. Kortadress: www.gavle.se/tallasgarden

Testebo föräldrakooperativ

Testebo föräldrakooperativ

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats.

Exteriörbild på Tranmurs förskola

Tranmurs förskola

Vårt mål är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi kan även erbjuda delvis finsk verksamhet. Förskolan ligger i Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/tranmursforskola

Exteriörbild på Trollgården

Trollgården

Grunden i vårt arbete är att ge barnen en trygg tillvaro och en stimulerande uppväxt. Förskolan ligger i Valbo. Kortadress: www.gavle.se/trollgarden

Exteriörbild på Trödje förskola

Trödje förskola

Vår förskola har som utgångspunkt en genusmedveten pedagogik. Stor vikt läggs vid positiv förstärkning, att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att göra fria och självständiga val. Kortadress: www.gavle.se/trodjeforskola

Tulpanens Förskola

Fristående förskola. Läs mer på verksamhetens webbplats

Exteriörbild på Tummelisagården

Tummelisagården

Vårt mål är att barnen ska ha roligt, utveckla en bra självkänsla och skapa goda relationer. Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig trygga. Tummelisagården ligger nära naturen i stadsdelen Hemlingby. Kortadress: www.gavle.se/tummelisa

Exteriörbild på Ulvsätergården

Ulvsätersgården

Vår målsättning är att vår förskola ska vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Barnens nyfikenhet och intressen uppmuntras och deras vilja och lust att lära stimuleras av medvetna pedagoger. Förskolan ligger i Sätra. Kortadress: www.gavle.se/ulvsatersgarden

Uppfinnaren

Uppfinnaren

Vårt mål är att barnen ska ha roligt, utveckla en bra självkänsla och skapa goda relationer. Vi vill att både barn och föräldrar ska känna sig trygga. Vår profil är natur & teknik, vi har en skapande och en föränderlig miljö med ett rikt och utmanande material. Kortadress: www.gavle.se/uppfinnaren

Exteriörbild på Vallbacksgården

Vallbacksgården

Vår målsättning är att arbeta ur ett barnperspektiv, att se, lyssna in och att få barn och föräldrar delaktiga i verksamheten. Vi vill vara goda förebilder och se möjligheter istället för hinder. Kortadress: www.gavle.se/vallbacksgarden

Exteriörbild på Varvaterrassens förskola

Varvaterrassens förskola

Hos oss är varje barn ett litet frö som ska få gro, som ska få växa sig stark och kunna sprida sina grenar så högt det bara går. Förskolan ligger i Hille. Kortadress: www.gavle.se/varvaterrassen

Exteriörbild på Vikingagården

Vikingagårdens förskola

Vi vill med vår verksamhet ge barnet förutsättningar att våga prova sig fram, med rätten att misslyckas och prova igen. Att våga ger barnet självförtroende, en positiv självkänsla och en nyfikenhet i att vilja fortsätta prova sig fram. Förskolan ligger i stadsdelen Södra Bomhus. Kortadress: www.gavle.se/vikingagarden

Exteriörbild på Vinbergsgårdens förskola

Vinbärsgårdens förskola

Målsättningen med vår verksamhet är att med hjälp av naturen låta barnen utveckla sin fantasi, sitt språk och sin sociala förmåga. Förskolan ligger i Sätra. Kortadress: www.gavle.se/vinbarsgarden

Exteriörbild på Ytterharnäs förskola

Ytterharnäs förskola

Vi vill att barnen ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas på Ytterharnäs förskola. Genom att ha åldersindelade grupper underlättar vi för att skapa en mer lärande, spännande och lustfylld miljö för barnen. Kortadress: www.gavle.se/ytterharnasforskola

Exteriörbild på Åbyggeby förskola

Åbyggeby förskola

Varmt välkommen till vår förskola! Kortadress: www.gavle.se/abyggebyforskola

Exteriörbild på Ålvgårdens förskola

Älvgårdens förskola

På Älvgårdens förskola får våra barn en glad, trygg och stimulerande uppväxtmiljö. Här ges gott om tid för lek. Förskolan ligger i Stigslund. Kortadress: www.gavle.se/alvgarden

Exteriörbild på Ängsulls förskola

Ängsulls förskola

Förskolan strävar efter att vara en lärorik och trygg plats där undervisning och omsorg bildar en helhet. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla en handlingskompetens och göra medvetna val i vardagen som främjar hållbar utveckling. Kortadress: www.gavle.se/angsull

Exteriörbild på Östers förskola

Östers förskola

Östers förskola är Gävles första kemikalismarta förskola och den ligger centralt på Öster i Gävle. Kortadress: www.gavle.se/ostersforskola