Välkommen till Vallbacksgården

Vallbacksgården

Vår målsättning är att arbeta ur ett barnperspektiv, att se, lyssna in och att få barn och föräldrar delaktiga i verksamheten. Vi vill vara goda förebilder och se möjligheter istället för hinder. Kortadress: www.gavle.se/vallbacksgarden